Thordénstiftelsen

All posts in Nyheter 3

Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Thordénstiftelsen har utsett årets kultur- och miljöstipendiater. Kulturstipendiet tilldelas skådespelaren Andreas T Olsson. Miljöstipendiet tilldelas biologen Jan Uddén. Stipendierna är på vardera 50 000 kronor. De delas ut vid stiftelsens stipendieutdelning lördagen den 26 maj på Bohusläns museum i Uddevalla. Kultur- och miljöstipendierna delas i år ut för andra gången.

Andreas T Olsson började sin teaterbana i Uddevalla och blev efter Teaterhögskolan knuten till Dramatens fasta ensemble. Han fick omedelbart stor uppmärksamhet för sin monolog Sufflören, som hade premiär på Dramaten 2013. Andreas är redan ett aktat namn inom teatervärlden. Förra året debuterade han också som författare med romanen Den sista gästen.

Jan Uddén är biolog på Bohusläns museum och har under lång tid varit en folkbildare av rang när det gäller djur och natur i Bohuslän. Mest känd är han kanske som fågelkännare men hans kunskap och engagemang spänner över breda fält – alltifrån den minsta lilla insekten till skalbankar och utvecklingen av Bohusläns kustlandskap. Inget är för litet och inget är för stort.

Andreas T Olsson (foto Sören Vilks) och Jan Uddén (foto Sofie Henryson)


4,3 milj kr utdelade 13 april

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 4,3 milj kr utdelade 13 april

Vid sitt vårmöte den 13 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 milj kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns närmare 100 ansökningar på drygt 14 milj kr. Ett 50-tal föreningar och andra får dela på pengarna. Hela listan bifogas.

Ni som fått bidrag får ett beslut och info om rekvisition av bidraget, prel i vecka 19. Det går per epost till den kontaktperson som står på ansökan.

Bidrag 180413

pressmeddelande 180420

(Klicka igen när länkarna kommer upp)

 


Nästa Bohusbiennal 18 oktober 2018

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Nästa Bohusbiennal 18 oktober 2018

Nästa Bohusbiennal är den 18 oktober 2018. Den andra Bohusbiennalen genomfördes den 20 oktober 2016 på Bohusgården i Uddevalla. Biennalen är ett samverkansarrangemang mellan Thordénstiftelsen och Uddevalla Näringsliv, i samarbete med en rad aktörer inom näringsliv och samhälle. Temat för 2016 års biennal var tillväxt genom mångfald, eller annorlunda uttryckt ”Hela världen finns i Bohuslän.”  har med sig. Temat för 2018 års Biennal är kommunikationer i Bohuslän, med tonvikt på Bohusbanan och hur den kan utvecklas  tull nytta för  befolkning, näringsliv och miljö. Ett inslag i Biennalen är  utdelningen av Thordénstiftelsens Bohuspris 2018. Prissumman i år är 299 087 kronor., motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sjöräddningsbåten namngiven

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Sjöräddningsbåten namngiven

 

 

Lördagen den 2 juli namngavs Sjöräddningssällskapets sjöräddningsbåt i Uddevalla. Thordénstiftelsen har donerat 1.7 miljoner kr till båten, som ska heta Thordénstiftelsen. Dopet förrättades av Thordénstiftelsens vice ordförande Marianne Thordén. Uddevalla kommun har ställt iordning hamnplats i yttre delen av hamnkanalen. Den nya sjöräddningsbåten kommer att bli operativ frampå sommaren, och blir ett värdefullt tillskott till sjöräddningens resurser.  Som alla Sjöräddningssällskapets båtar kommer den att bemannas med frivilliga.

Det är andra gången som Thordénstiftelsen bidrar till en sjöräddningsbåt. Första gången var på 1990-talet, då stiftelsen donerade medel till sjöräddningskryssaren ”Gustaf B Thordén.” Den var placerad i Strömstad i många år. Thordénstiftelsen tog förra året kontakt med Sjöräddningssällskapet om att bidra till ännu en båt. Sjöräddningssällskapets första prioritet var Uddevalla. Nu är alltså både båt och sjöräddningsstation på plats.

 

Rolf Westerström, VD i Sjöräddningssällskapet, båtens gudmor Marianne Thordén och Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen

Rolf Westerström, VD i Sjöräddningssällskapet, båtens gudmor Marianne Thordén, vice ordförande i Thordénstiftelsen och Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevallas nya sjöräddningsbåt "Thordénstiftelsen."

Uddevallas nya sjöräddningsbåt ”Thordénstiftelsen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Thordénstiftelsens styrelse  vid invigningen:- Ulrika Holmqvist, Patric Westdahl, Lars-Arne Staxäng, marianne Thordén (gudmor), Ulla Dahlberg, Lars Bäckström, John Hägglund (tidigare i styrelsen) och Sara Wallin.

Från Thordénstiftelsens styrelse vid invigningen, fr v: Ulrika Holmqvist, Patric Westdahl, Lars-Arne Staxäng, Marianne Thordén (gudmor), Ulla Dahlberg, Lars Bäckström, John Hägglund (tidigare i styrelsen) och Sara Wallin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4,8 miljoner utdelade 11 april

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 4,8 miljoner utdelade 11 april

Vid sammanträdet den 11 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med nästan 5 miljoner kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Ett 60-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. En lista med samtliga bidrag bifogas. Till vårens möte fanns drygt 100 ansökningar på sammanlagt närmare 24 miljoner kr.

Bidragsbeslut 11 april

 

 


Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Thordénstiftelsens styrelse har utsett jury för Bohuspriset 2016. Bohuspriset, som är instiftat av Thordénstiftelsen, går till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Priset delas ut vartannat år, i år för andra gången. Prissumman uppgår till 296 342 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Det första Bohuspriset 2014 gick till Stiftelsen Nordens Ark.

Juryn består av:

Lars Bäckström, landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen (ordförande i juryn)
Mats Abrahamsson, kommunalråd (M) ordförande i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun
Anna Falck, tidigare VD för Bok & Bibliotek och ansvarig för Bokmässan i Göteborg
Jan-Olof Larsson, riksdagsledamot (S)
Stefan Mattsson, ordförande i Mattssonföretagen och vice ordförande i Västsvenska Handelskammaren
Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen och Strömstads Tidning

Sekreterare i juryn är Thordénstiftelsens sekreterare Yngve Johansson.


5 miljoner udelade 151120

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 5 miljoner udelade 151120

Vid sammanträdet 2015-11-20 delade ut Thordénstiftelsens styrelse ut bidrag med drygt 5 miljoner kr till 64 föreningar m.fl. Totalt fanns 102 ansökningar på sammanlagt närmare 17 miljoner kr. För hela 2015 har stiftelsen delat ut 8,5 miljoner kr.
Bidragsbeslut 151120

 


Stipendier utdelade

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Stipendier utdelade

Vid Thordéndagen lördagen den 9 maj på Regionteater Väst delade Thordénstiftelsen ut stipendier på sammanlagt 605 000 kr. Det var gymnasiestipendier (10 st) till elever i sista årskursen vid gymnasierna i Strömstad, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv, musikstipendier (2), estetstipendier (2), idrottsstipendier (2) och ledarstipendier (2), totalt 130 000 kr. Vidare fick idrottare från föreningar i Bohuslän som har möjlighet att nå EM, VM eller OS träningsstipendier på sammanlagt 475 000 kr.

Stipendiater 2015 


Nordens Ark fick Bohuspriset

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Nordens Ark fick Bohuspriset

Vid Bohusbiennalen den 23 oktober  2014 i Uddevalla fick Nordens Ark ta emot det första Bohuspriset, instiftat av Thordénstiftelsen. Bohusbiennalen är ett samarbete mellan Thordénstiftelsen, Uddevalla Näringsliv, Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla kommun. Denna första Bohusbiennal hade som tema ”att göra det omöjliga möjligt.”

Syftet med Bohuspriset är att belöna en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Prissumman är 292 236 kronor, motsvarande 1 krona per invånare i Bohuslän.  Motivet för priset till Nordens Ark är följande:

”Stiftelsen Nordens Ark verkar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Genom sitt arbete bidrar stiftelsen till att trygga den biologiska mångfalden.

Nordens Ark har under sina 25 år visat att det omöjliga är möjligt i Bohuslän. Stiftelsen har utvecklat ett anrikt säteri till ett miljömässigt hållbart hem för hotade arter. Samtidigt har stiftelsen skapat ett enastående besöksmål för lustfyllt lärande. Anläggningen Nordens Ark är unik i Sverige och har få internationella motsvarigheter.

Nordens Ark har bidragit till att göra Bohuslän känt både i och utanför Sverige. Genom sin framsynta verksamhet och som uppskattat besöksmål för både små och stora har Nordens Ark tagit viktiga steg för en hållbar framtid, biologisk mångfald och en stor plats i bohuslänska hjärtan.”

Juryn för Bohuspriset har bestått av :

Lars Bäckström, landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen
Stefan Mattsson, vice ordförande i Västsvenska Handelskammaren och ordförande i Mattssonföretagen
Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen
Clas-Åke Sörkvist, ordförande i Tanums kommunstyrelse och ordförande i Fyrbodals kommunalförbund
Åsa Torstensson, riksdagsledamot.
Lena M Lindén (deltog inte i juryns diskussion och beslut om priset).


Soliga miner vid Thordénstiftelens stipendieutdelning

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Soliga miner vid Thordénstiftelens stipendieutdelning

Det var många soliga miner vid Thordénstiftelsens årliga stipendieutdelning på Bohusläns museum lördagen den 24 maj. Många glada stipendiater –  gymnasiestipendiater, musik- och estetstipendiater, ledarstipendiater, idrottsstipendiater och träningsstipendiater, dv.s. idrottare i Bohuslän som kan nå EM, VM eller OS, fick dela på 755 000 kr. Tio gymnasiestipendier á 5 000 kr, gick till elever i gymnasieskolans avgångsklass i Strömstad, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Musik- och estetstipendierna, 4 st á 10 000 kr, gick  till fyra elever vid Uddevalla gymnasieskola. Vi delade  också ut två idrottsstipendier á 10 000 kr till ungdomar som har goda möjligheter att utvecklas inom sin sport och två stipendier á 10 000 kr till ledare inom barn- och ungdomsidrotten i Bohuslän. Samt träningsstipendier på 625 000 kr, fördelat på 12 stipendier inom friidrott, simning, rodd, golf och konståkning. Det var också glada miner hos Thordénstiftelsens styrelse, eller som styrelsens ordförande landshövding Lars Bäckström uttryckte det i sitt välkomstanförande – det är oftast roligare att ge än att få.

Nya träningsstipendiater i år är Meraf Bahta, Hälle IF, som det senaste året gjort förbluffande framsteg på 1500 m och nu senast 5 000 m, och som närmast siktar på EM i sommar. Nya löparstipendiater är också Linn Nilsson, Hälle IF och Mikael Ekvall, Strömstads Löparklubb. Inom simningen tillkommer Gulliver Koch, Uddevalla Sim. Nytt är också ett stipendium till Skaftö Golfklubb för deras satsning på sin ungdomselit, där flera tillhör Sverigeeliten i sin ålder. 

Mer om evenemanget senare.

Stipendiater 2014
24 maj program