Thordénstiftelsen

Dags att nominera till Bohuspriset

Juryn för Thordénstiftelsens Bohuspris 2018 hade sitt första möte måndagen den 5 februari. Bohuspriset ska gå till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Priset delas i år ut för tredje gången. Prissumman uppgår till 299 087 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Thordénstiftelsens styrelse utser pristagare, efter förslag från juryn, våren 2018. Bohuspriset delas ut vid Bohusbiennalen i Uddevalla den 18 oktober 2018.

Det blir liksom tidigare år en öppen nominering, vilket innebär att vem som helst kan nominera pristagare. Nominering kan ske här på hemsidan från mitten av vecka 7. Förslag kan även skickas per post till Thordénstiftelsen, Box 14, 459 21 Ljungskile. 

Juryn består av följande:

Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen (ordförande i juryn)
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs kommun
Ingalill Sundhage, chefredaktör Bohusläningen
Marianne Thordén, vice ordförande Thordénstiftelsen
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren
Lars Tysklind, riksdagsledamot

Sekreterare i juryn är Yngve Johansson, sekreterare i Thordénstiftelsen.

Pressmeddelande 180205