Thordénstiftelsen

Om oss

Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål tillkom genom ett förordnande den 20 mars 1958 av skeppsredaren Gustaf B. Thordén. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Därmed skapades den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till det allmännas fromma i Bohuslän.

År 1982 delades stiftelsen i två delar,  Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och  Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har i praktiken samma ändamål.

Thordénstiftelsen verkar för ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsens kapital är idag drygt 300 miljoner kronor. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier.  Normalt har stiftelsen två beslutsmöten per år.

Styrelsen består av fem ledamöter och fyra suppleanter. Regeringen utser styrelsens ordförande och suppleant för denne. Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelsens sammansättning fr o m den 1 januari 2018:

Ordförande: Lars Bäckström (2016-18)

Vice ordförande: Marianne Thordén (2018-19)

Övriga ledamöter: Lars-Arne Staxäng, Nils-Ove Carlén och Sara Wallin (2018-19).

Suppleanter: Lisbeth Schultze (ersättare för ordföranden, 2016-18), Ulla Dahlberg, Ulrika Holmqvist och Patric Westdahl (2018-19).

Sekreterare: Yngve Johansson

År 2009 gavs en historik ut om Thordénstiftelsen 1958-2008. Första delen, om åren 1957-82, skrevs av förre landshövdingen Per Nyström. Den andra delen, 1983-2008, har skrivits av John Hägglund, tidigare länsråd och under lång tid verksam i Thordénstiftelsens styrelse.

Jubileumskriften

Loggor:

Klicka här för att ladda ner