Ansökan om bidrag våren 2024


Pågående ansökningsperiod har sista ansökningsdag 29 februari 2024. Beslut tas i slutet av april.
Nästa ansökningsperiod har sista ansökningsdag sista september 2024. Beslut tas i slutet av november 2024.
Teknisk support för sökande under arbetstid support@digiplant.se.
Stiftelsen har ett uppdaterat ansökningssystem fr o m oktober 2021. Sökande som sökt bidrag i vårt tidigare system går först in i det nya systemet och begär sedan ett nytt lösenord. Klicka här för ansökan »
Får du problem med inlogg….Följ denna instruktion” »


Rekvisition av bidrag


Bidrag som beslutats före 2022 kan rekvireras som tidigare. Information och blankett sändes ut i samband med meddelande om beslut. Kontakta sekreteraren om ny blankett behövs.

Bidrag beviljade fr o m 2022 rekvireras genom nya ansökningssystemet. Det kan göras digitalt med BankID av den som gjorde ansökan. Om annan behörig person gör rekvisitionen behöver kontakt tas med sekreteraren för information om personnummer för att kunna använda BankID. Länk till rekvisition…


Ett hållbart Bohuslän – Ta chansen i din förening!

Nu kan du enkelt söka pengar för mindre projekt med syfte att utveckla din förening. Projekt som också går i riktning med de globala målen. Information och stöd med ansökan samt genomförande ingår också.

Läs vidare på Ett hållbart Bohuslän »

Beslut hösten 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 15 nov beslutat om höstens ansökningar. Det fanns […]

Beslut våren 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 26 april 2023 beviljat 5,1 milj kr till […]

Beslut hösten 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 18 november 2022 beviljat 5,3 milj kr till […]