Ansökan om bidrag hösten 2024


Pågående ansökningsperiod har sista ansökningsdag 30 september 2024. Beslut tas i slutet av november 2024.
Nästa ansökningsperiod har sista ansökningsdag sista februari 2025. Beslut tas i slutet av april 2025.

Klicka här för ansökan »
Får du problem med inlogg….Följ denna instruktion” »


Rekvisition av bidrag


Bidrag som beslutats före 2022 kan rekvireras som tidigare. Information och blankett sändes ut i samband med meddelande om beslut. Kontakta sekreteraren om ny blankett behövs.

Bidrag beviljade fr o m 2022 rekvireras genom nya ansökningssystemet. Det kan göras digitalt med BankID av den som gjorde ansökan. Om annan behörig person gör rekvisitionen behöver kontakt tas med sekreteraren för information om personnummer för att kunna använda BankID. Länk till rekvisition…


Ett hållbart Bohuslän – 61 föreningar tog chansen 2024!

I syfte att utveckla sin förening mot de globala målen tog 61 föreningar chansen att ansöka om bidrag.

Ansökningstiden avslutades 24 mars.

Läs vidare vilka projekt som beviljades på Ett hållbart Bohuslän »

Beslut våren 2024

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 19 april beslutat om vårens ansökningar. Det fanns […]

Beslut hösten 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 15 nov beslutat om höstens ansökningar. Det fanns […]

Beslut våren 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 26 april 2023 beviljat 5,1 milj kr till […]