Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag 2023


Stiftelsen har ett uppdaterat ansökningssystem fr o m oktober 2021. Sökande som sökt bidrag i vårt tidigare system går först in i det nya systemet och begär sedan ett nytt lösenord. Klicka här för ansökan »
Får du problem med inlogg….Följ denna instruktion” »
Pågående ansökningsperiod har sista ansökningsdag 28 februari 2023. Beslut tas i slutet av april.
Nästa ansökningsperiod har sista ansökningsdag sista september. Beslut tas i slutet av november.
Teknisk support för sökande under arbetstid support@digiplant.se.


Rekvisition av bidrag


Bidrag som beslutats före 2022 kan rekvireras som tidigare. Information och blankett sändes ut i samband med meddelande om beslut. Kontakta sekreteraren om ny blankett behövs.

Bidrag beviljade fr o m 2022 rekvireras genom nya ansökningssystemet. Det kan göras digitalt med BankID av den som gjorde ansökan. Om annan behörig person gör rekvisitionen behöver kontakt tas med sekreteraren för information om personnummer för att kunna använda BankID. Länk till ansökningssystemet för inloggning.


 

Beslut hösten 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 18 november 2022 beviljat 5,3 milj kr till ...Läs mer

Beslut Våren 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 20 april beslutat om vårens ansökningar. 105 ansökningar ...Läs mer

Bidragsbeslut november 2021

Thordénstiftelsens styrelse beslutade 8 november att lämna bidrag på sammanlagt 5,3 milj kr till 62 ...Läs mer