Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökan för hösten är nu stängd. Beslut för inkomna ansökningar tas 8 november. Ett nytt ansökningssystem installeras under december månad för ansökningar till våren 2022. Ansökningstiden för våren görs senast sista februari.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Bidragsbeslut november 2021

Thordénstiftelsens styrelse beslutade 8 november att lämna bidrag på sammanlagt 5,3 milj kr till 62 ...Läs mer

Bidrag våren 2021

”Från segelbåt till ridhus”. Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 28 april beslutat om ...Läs mer

Alternativa Bohuspriset 2020

Idag 10 december har Thordénstiftelsen delat ut det Alternativa Bohuspriset 2020 på 500 000 kr. ...Läs mer