Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökningstiden för hösten har nu gått ut. Vårens ansökningar kan göras fram till 28 februari 2021 med beslutande möte i april. Här kan ansökan göras.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Bidrag hösten 2020

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 17 nov beviljat 4,8 milj kr till 63 ...Läs mer

Bidragsbeslut våren 2020

Stiftelsens styrelsen har vid sammanträde 21 april beslutat om bidrag till nästan 80 föreningar på ...Läs mer

Bidragsbeslut november 2019

Styrelsen har vid möte 15 november beslutat om utdelning av bidrag till 65 sökande på ...Läs mer