Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag hösten 2023


Stiftelsen har ett uppdaterat ansökningssystem fr o m oktober 2021. Sökande som sökt bidrag i vårt tidigare system går först in i det nya systemet och begär sedan ett nytt lösenord. Klicka här för ansökan »
Får du problem med inlogg….Följ denna instruktion” »
Pågående ansökningsperiod har sista ansökningsdag 30 september 2023. Beslut tas i slutet av november.
Nästa ansökningsperiod har sista ansökningsdag sista februari 2024. Beslut tas i slutet av april 2024.
Teknisk support för sökande under arbetstid support@digiplant.se.


Rekvisition av bidrag


Bidrag som beslutats före 2022 kan rekvireras som tidigare. Information och blankett sändes ut i samband med meddelande om beslut. Kontakta sekreteraren om ny blankett behövs.

Bidrag beviljade fr o m 2022 rekvireras genom nya ansökningssystemet. Det kan göras digitalt med BankID av den som gjorde ansökan. Om annan behörig person gör rekvisitionen behöver kontakt tas med sekreteraren för information om personnummer för att kunna använda BankID. Länk till rekvisition…


 

Beslut våren 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 26 april 2023 beviljat 5,1 milj kr till ...Läs mer

Beslut hösten 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 18 november 2022 beviljat 5,3 milj kr till ...Läs mer

Beslut Våren 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 20 april beslutat om vårens ansökningar. 105 ansökningar ...Läs mer