Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Stiftelsen har ett nytt ansökningssystem som skall vara enklare och smidigare. Sökande som sökt bidrag i vårt tidigare system måste först gå in i det nya systemet och begära nytt lösenord. klicka här för ansökan. Support för sökande under arbetstid support@digiplant.se. Sista ansökningsdag för vårens ansökningar var 28 februari och beslut tas i april 2022. Nästa ansökningsperiod börjar nu med sista ansökningsdag 30 september. Beslut tas i november.


Rekvisition av bidrag


Bidrag som beslutats före 2022 kan rekvireras som tidigare. Information och blankett sändes ut i samband med meddelande om beslut. Kontakta sekreteraren om ny blankett behövs.

Bidrag beviljade fr o m 2022 rekvireras genom nya ansökningssytemet. Det kan göras digitalt med BankID av den som gjorde ansökan. Om annan behörig person gör rekvisitionen behöver kontakt tas med sekreteraren för information om personnummer för att kunna använda BankID. Länk till ansökningssystemet för inloggning.


 

Beslut Våren 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 20 april beslutat om vårens ansökningar. 105 ansökningar ...Läs mer

Bidragsbeslut november 2021

Thordénstiftelsens styrelse beslutade 8 november att lämna bidrag på sammanlagt 5,3 milj kr till 62 ...Läs mer

Bidrag våren 2021

”Från segelbåt till ridhus”. Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 28 april beslutat om ...Läs mer