Thordénstiftelsen

Bidrag hösten 2020 meddelas 23 nov.

Styrelsen har haft sitt beslutsmöte. 23 november publiceras beviljade bidrag på denna sida efter justering av protokollet.