Thordénstiftelsen

Bidrag våren 2022

Styrelsen har fått in 105 ansökningar som sammanlagt ansöker om ca 16 m kr. Styrelsen tar beslut vid möte 20 april om den sammanlagda utdelningen för 2022. Tidigare har beloppet för vårens utdelning legat på ca 4 m kr. Beviljade bidrag publiceras på denna hemsida senast måndag 25 april. Varje sökande får senare ett beslutsbrev per e-post till den som ansökt.