Thordénstiftelsen

Bohuspriset 2020

Dags att nominera för Bohuspriset 2020. Du är välkommen att komma med förslag på pristagare. Mer information och plats för nominering på särskild plats på denna sida, se ”Nominering till Bohuspriset 2020”. En jury bedömer alla inkomna förslag och nominerar till styrelsen. Styrelsen beslutar i april och utdelningen sker vid Bohusbiennalen i oktober.

Nominering till Thordénstiftelsens Bohuspris 2020