Thordénstiftelsen

Bohuspriset 2020

Tack för inkomna nomineringar till Bohuspriset 2020! Nomineringstiden har gått ut. En jury kommer nu att bedöma alla inkomna förslag, sammanlagt 14 stycken, och nominerar sedan till styrelsen. Styrelsen beslutar i april och utdelningen sker vid Bohusbiennalen i oktober.