Thordénstiftelsen

All posts in Nyheter 1

Beslut våren 2023

Kategorier: Nyheter 1
Kommentarer inaktiverade för Beslut våren 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 26 april 2023 beviljat 5,1 milj kr till 89 föreningar.
Det fanns 134 ansökningar med ett totalt ansökt belopp på drygt 16,5 miljoner.

Bifogat finns förteckning över beviljade bidrag.

Beviljade ansökningar april 2023


Pål Svensson och Anne Hermansson kultur- och miljöstipendiater

Kategorier: Nyheter 1, Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Pål Svensson och Anne Hermansson kultur- och miljöstipendiater

Thordénstiftelsens kulturstipendium 2019 går till konstnären Pål Svensson. Han har en lång bana inom stenkonsten och har nära band till Bohuslän. Motiveringen är följande:

Sten och vatten, fundamenten i det bohuslänska landskapet, är material som Pål Svensson arbetar med. Han har omsatt sin fascination över stenen som material till konstverk som speglar skilda perspektiv på det mest ursprungliga och grundläggande i det bohuslänska landskapet – urberget och graniten. 

Miljöstipendiet, också på 50 000 kronor, tilldelas naturvårdaren och opinionsbildaren Anne Hermansson från Lyrön i Orusts kommun, med följande motivering:

Anne Hermansson har genom kraftfull och ihärdig opinionsbildning medverkat till att säkra resurser för vård av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden i Bohusläns skärgård. Anne verkar även i den praktiska naturvården genom att tillsammans med sin man vidmakthålla det öppna landskapet i naturreservatet Kälkerön i Stigfjorden, med traditionella och ekologiska metoder.

Stiftelsen delar också ut gymnasiestipendier, musikstipendier, estetstipendier, idrottsstipendier, ledarstipendier och träningsstipendier till idrottare från föreningar i Bohuslän som siktar på OS, VM eller EM.

Stipendierna delas ut vid Thordéndagen på Bohusläns museum i Uddevalla lördagen den 18 maj kl 11.00 (öppet arrangemang).

 

Stipendiater 2019 

 

 

Pål Svensson

 

 

 

 

Anne Hermansson guidar på Kälkerön


Nu finns jubileumsboken framme!

Kategorier: Nyheter 1, Okategoriserade
Kommentarer inaktiverade för Nu finns jubileumsboken framme!

Thordénstiftelsens jubileumsbok ”Till det allmännas fromma i Bohuslän finns nu framme.” År 2018 har stiftelsens funnits i 60 år. I boken berättas om Gustaf B. Thordén, det dramatiska skeendet när stiftelsen bildades och verksamheten fram till nu. Bidrags- och stipendieverksamheten få stor plats med intervjuer och reportage och det berättas om de sentida initiativen Bohuspriset och Bohusbiennalen.

Huvudförfattare har varit Ulf G Eriksson, biträdd av kulturskribenten Evelina Ivarsson och stiftelsens sekreterare Yngve Johansson. Boken finns att köpa, tills vidare hos Hallmans Bokhandel i Uddevalla, Bohusläns museum och Lysekils Bokhandel.


Bidrag med 3,6 miljoner kr 170428

Kategorier: Nyheter 1
Kommentarer inaktiverade för Bidrag med 3,6 miljoner kr 170428

Vid sammanträdet 170428 beslutade styrelsen om bidrag med totalt 3,6 miljoner kr till ett 70-tal föreningar och andra.  Till vårens möte fanns 118 ansökningar på sammanlagt 16 miljoner kr. Beslut skickas med epost vecka 21 och 22 till den som står som kontaktperson på ansökan.

bidrag 170428

 


Ny ledamot i Thordénstiftelsens styrelse

Kategorier: Nyheter 1
Kommentarer inaktiverade för Ny ledamot i Thordénstiftelsens styrelse

Länsstyrelsen har utsett Sara Wallin till ny ledamot i Thordénstiftelsens styrelse, efter avlidne Göran Bartler. Sara är VD för Almi väst sedan mer än 10 år. Sara är även styrelseledamot och styrelseordförande i bland annat Gothenburg Research Institute, Connect väst och Almi Invest Fond SI, och har tidigare även varit ordförande för Börssällskapet i Göteborg. Sara är uppvuxen på Bohus-Malmön.


Beviljade bidrag 2013-04-22

Kategorier: Nyheter 1
Kommentarer inaktiverade för Beviljade bidrag 2013-04-22

ueig

Vid sitt sammanträdet den 22 april beviljade stiftelsen bidrag med ca 3 miljoner kr till föreningar och projekt. Den största posten var 450.000 kr till Uddevalla Elitidrottsgymnasium. Bland övriga större bidrag märks 250.000 kr till IFK Uddevalla för fortsatta utvecklingsinsatser i klubben, 225.000 kr till Uddevalla IS för en pist- och spårmaskin (förutsatt att övrig finansiering löses), 150.000 kr till Smögens IF för ombyggnad av Havsvallen, 150.000 kr till Sotenäs Fältrittklubb för anläggning av ridled och 100.000 kr till Gustafsbergsstiftelsen för projekt Varmbadhuset. IK Oddevold fick 500.000 kr enligt tidigare beslut (år 2 i en treårig överenskommelse om utvecklingsinsatser).

Bidragslista:Bidrag130422