Thordénstiftelsen

All posts in Nyheter 2

Bidragsbeslut november 2021

Kategorier: Nyheter 2
Kommentarer inaktiverade för Bidragsbeslut november 2021

Thordénstiftelsens styrelse beslutade 8 november att lämna bidrag på sammanlagt 5,3 milj kr till 62 föreningar. Sammanlagt fanns 94 ansökningar på sammanlagt ca 20 m kr. ”- Det är en utmaning att fördela de begränsade medel som stiftelsen har att dela ut i förhållande till de stora önskemål som finns” säger Leif Berndtsson, stiftelsens sekreterare. ”Vi klarar inte att möta alla ansökningar och då blir det ett val om vi skall ge det ansökta beloppet till några få eller om vi skall ge lägre bidrag till flera. Stiftelsen har valt den senare linjen; begränsade bidrag till många. Vår erfarenhet sedan tidigare är att det finns en otrolig förmåga ute i föreningarna att på många olika sätt ändå få ihop finansiering av de olika projekten som ansökningarna handlar om. Vi hoppas och tror att vårt bidrag blir en uppmuntran och ett stöd till engagemanget.”

Höstens bidrag har en tydlig inriktning för miljö och hållbarhet. Flera idrottsföreningar gör stora investeringar i ny LED-belysning, solcellsanläggningar och energibesparande åtgärder. Det stöder styrelsen genom att bevilja bidrag till bl a Skärhamns IK, IFK Lane samt Romelanda UF. Störst bidrag får Grebbestads IF som planerar för ett nytt klubbhus med ”Träffpunkt Siljevi” som målsättning. Även Herrestads AIF får ett stort bidrag som sträcker sig över tre år för energibesparingar.

Vallens IF beviljas bidrag till en särskild satsning med ”After School” där ungdomar erbjuds stöd med läxläsning innan träningen börjar.

Ljungskile Friluftsklubb och Lysekils Skid- och Löparklubb får bidrag till ökad friluftsverksamhet.

Flera hembygdsföreningar får bidrag till olika renoveringar. Tegneby hembygdsförening får bidrag till nya vingar på väderkvarnen på Lyrön. Spekeröds hembygdsförening får bidrag till handikappanpassning och Svanesunds byggnadsförening får bidrag till renovering av Ransbergsstugan vid Kultehamn.

Skolskeppet Westkust på Orust får bidrag till sin verksamhet och föreningen Gösta Johanssons varv får bidrag för ökad möjlighet till att kunna köpa fastigheten.

Komplett lista över beviljade bidrag finns i bif filer, en i beloppsordning och en i bokstavsordning

2021-11 Bev bidrag LB belopp

2021-11 Bev bidrag LB bokst ordning


Bohuspriset 2018 till Anders Granhed och Janne Bark

Kategorier: Nyheter 2
Kommentarer inaktiverade för Bohuspriset 2018 till Anders Granhed och Janne Bark

Vid Bohusbiennalen den 18 oktober fick Anders Granhed och Janne Bark ta emot Thordénstiftelsens Bohuspris 2018. Bohuspriset 2018 är på 299 087 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Thordénstiftelsen delar ut priset vartannat år. Det ska gå till person eller organisation som gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.

 

 

 

 

Foto: Camilla Haagen, Bohusläningen

Dessa två pristagare har utvecklat havsbruket och möjligheten att avnjuta Bohusmusslan. Detta har en stor betydelse för sysselsättningen i skärgården och för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.

Anders Granhed har med ihärdighet och framtidstro, med ekologiska hänsyn och med väl utvecklad och egen skapad teknik byggt upp sitt företag till en ledande position inom svensk musselnäring, en bransch med genuin koppling till Bohuskusten och Bohuslän, med hårda villkor och höga krav på sina utövare. Genom sina insatser bidrar han till fortsatt utveckling i vårt kust- och skärgårdsområde, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Janne Bark är den sanne entreprenören, verksam i en näring med genuin koppling till Bohuskusten och Bohuslän. Genom nytänkande, entreprenörskap och samverkan och en obändig tro på sitt företags och musselnäringens utvecklingsmöjligheter bidrar han till utveckling i vårt kust- och skärgårdsområde. Med sina restauranger, nya produkter och produktkombinationer baserade på bohuslänska musslor och skaldjur bidrar han till att sätta Bohuslän inte minst på den kulinariska kartan.

I juryn för priset har ingått Lars Bäckström (ordförande) och Marianne Thordén från Thordénstiftelsen, Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs kommun, Ingalill Sundhage, chefredaktör Bohusläningen, Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren och Lars Tysklind, riksdagsledamot.

Glada pristagare, Janne Bark (foto Tina Stafrén) och Anders Granhed

 

 


Styrelsens novembermöte

Kategorier: Nyheter 2
Kommentarer inaktiverade för Styrelsens novembermöte

Beslut om bidrag vid Thordénstiftelsens styrelses novembermöte läggs ut här i början av vecka 48.


Beviljade bidrag 20150424

Kategorier: Nyheter 2
Kommentarer inaktiverade för Beviljade bidrag 20150424

Thordénstiftelsen behandlade vid sitt styrelsemöte 24 april om de ansökningar som kommit under vårens ansökningsomgång. Totalt fanns 142 ansökningar, nytt rekord. Det totala ansökningsbeloppet uppgick till drygt 22 milj kr. Utrymmet för bidrag nu i vår var 3 milj kr. Se lista med bidragen.  Bidrag 150424

 


7,2 miljoner utdelade 3 november

Kategorier: Nyheter 2
Kommentarer inaktiverade för 7,2 miljoner utdelade 3 november

Vid styrelsens sammanträde 3 november beslutades om bidrag med 7,2 miljoner kr till föreningar och andra inom idrott, kultur m.m. Till mötet fanns 125 ansökningar på sammanlagt drygt 25 miljoner kr.  Se hela listan med bidrag och pressmeddelande. Brev med beslut skickas till alla ca tre veckor efter sammanträdet.

Bidrag 3 nov hela listan
Pressmeddelande bidrag 141103


Ny sekreterare

Kategorier: Nyheter 2
Kommentarer inaktiverade för Ny sekreterare

Thordénstiftelsen har fått ny sekreterare

Sedan 1 januari 2013 har Thordénstiftelsen ny sekreterare, Yngve Johansson. Yngve har de senaste åren varit ersättare för ordföranden Lars Bäckström i styrelsen för Thordénstiftelsen. Han efterträder Lars-Erik Rastin, som varit sekreterare sedan 2000. Yngve nås på Yngve.m.johansson@gmail.com eller tel 0735 512 127.