Thordénstiftelsen

All posts in Nyheter 3

Landshövding Anders Danielsson ny ordförande i Thordénstiftelsen

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Landshövding Anders Danielsson ny ordförande i Thordénstiftelsen

Regeringen har förordnat landshövding Anders Danielsson som ny ordförande för 2019-2020. Han efterträder Lars Bäckström, vars förordnande gick ut 2018-12-31 efter nio år som ordförande i stiftelsen. Regeringen har vidare förlängt länsöverdirektören Lisbeth Schultzes förordnande som suppleant, för tiden 2019-2020.


Bidragsbeslut 19 november

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidragsbeslut 19 november

Thordénstiftelsen behandlade vid sitt styrelsemöte 19 november ett 100-tal ansökningar om bidrag på sammanlagt 14 milj kr. Beslut fattades om bidrag för 3,9 milj kr.

De som fått bidrag fick ett beslut i vecka 50. Där finns info om vad som gäller för rekvisition. Det har gått till den kontaktperson som har angetts i ansökan.

Ansokningar november 2018 bidragsbeslut


Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Thordénstiftelsen har utsett årets kultur- och miljöstipendiater. Kulturstipendiet tilldelas skådespelaren Andreas T Olsson. Miljöstipendiet tilldelas biologen Jan Uddén. Stipendierna är på vardera 50 000 kronor. De delas ut vid stiftelsens stipendieutdelning lördagen den 26 maj på Bohusläns museum i Uddevalla. Kultur- och miljöstipendierna delas i år ut för andra gången.

Andreas T Olsson började sin teaterbana i Uddevalla och blev efter Teaterhögskolan knuten till Dramatens fasta ensemble. Han fick omedelbart stor uppmärksamhet för sin monolog Sufflören, som hade premiär på Dramaten 2013. Andreas är redan ett aktat namn inom teatervärlden. Förra året debuterade han också som författare med romanen Den sista gästen.

Jan Uddén är biolog på Bohusläns museum och har under lång tid varit en folkbildare av rang när det gäller djur och natur i Bohuslän. Mest känd är han kanske som fågelkännare men hans kunskap och engagemang spänner över breda fält – alltifrån den minsta lilla insekten till skalbankar och utvecklingen av Bohusläns kustlandskap. Inget är för litet och inget är för stort.

Andreas T Olsson (foto Sören Vilks) och Jan Uddén (foto Sofie Henryson)


4,3 milj kr utdelade 13 april

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 4,3 milj kr utdelade 13 april

Vid sitt vårmöte den 13 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 milj kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns närmare 100 ansökningar på drygt 14 milj kr. Ett 50-tal föreningar och andra får dela på pengarna. Hela listan bifogas.

Ni som fått bidrag får ett beslut och info om rekvisition av bidraget, prel i vecka 19. Det går per epost till den kontaktperson som står på ansökan.

Bidrag 180413

pressmeddelande 180420

(Klicka igen när länkarna kommer upp)

 


Nästa Bohusbiennal 18 oktober 2018

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Nästa Bohusbiennal 18 oktober 2018

Nästa Bohusbiennal är den 18 oktober 2018. Den andra Bohusbiennalen genomfördes den 20 oktober 2016 på Bohusgården i Uddevalla. Biennalen är ett samverkansarrangemang mellan Thordénstiftelsen och Uddevalla Näringsliv, i samarbete med en rad aktörer inom näringsliv och samhälle. Temat för 2016 års biennal var tillväxt genom mångfald, eller annorlunda uttryckt ”Hela världen finns i Bohuslän.”  har med sig. Temat för 2018 års Biennal är kommunikationer i Bohuslän, med tonvikt på Bohusbanan och hur den kan utvecklas  tull nytta för  befolkning, näringsliv och miljö. Ett inslag i Biennalen är  utdelningen av Thordénstiftelsens Bohuspris 2018. Prissumman i år är 299 087 kronor., motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bidrag med 4,3 miljoner 18 november

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidrag med 4,3 miljoner 18 november

Vid sammanträdet den 18 november beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Ett 50-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. Till höstens möte fanns 100 ansökningar på sammanlagt 20 miljoner kronor.

Vid sammanträdet beslutades också om totalt 1,5 miljoner kronor till Hälle IF för elitförberedande juniorakademi och till föreningsutveckling och ungdomssatsning i IK Rössö Uddevalla. Projekten ska drivas 2017-2019. Tillsammans med 4,8 miljoner kronor från vårmötet och stipendier har Thordénstiftelsen i år beslutat om 11,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän.

I vecka 49-50 skickar vi beslut till de som fått bidrag.

bidragsbeslut-161118-hela-listan


Sjöräddningsbåten namngiven

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Sjöräddningsbåten namngiven

 

 

Lördagen den 2 juli namngavs Sjöräddningssällskapets sjöräddningsbåt i Uddevalla. Thordénstiftelsen har donerat 1.7 miljoner kr till båten, som ska heta Thordénstiftelsen. Dopet förrättades av Thordénstiftelsens vice ordförande Marianne Thordén. Uddevalla kommun har ställt iordning hamnplats i yttre delen av hamnkanalen. Den nya sjöräddningsbåten kommer att bli operativ frampå sommaren, och blir ett värdefullt tillskott till sjöräddningens resurser.  Som alla Sjöräddningssällskapets båtar kommer den att bemannas med frivilliga.

Det är andra gången som Thordénstiftelsen bidrar till en sjöräddningsbåt. Första gången var på 1990-talet, då stiftelsen donerade medel till sjöräddningskryssaren ”Gustaf B Thordén.” Den var placerad i Strömstad i många år. Thordénstiftelsen tog förra året kontakt med Sjöräddningssällskapet om att bidra till ännu en båt. Sjöräddningssällskapets första prioritet var Uddevalla. Nu är alltså både båt och sjöräddningsstation på plats.

 

Rolf Westerström, VD i Sjöräddningssällskapet, båtens gudmor Marianne Thordén och Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen

Rolf Westerström, VD i Sjöräddningssällskapet, båtens gudmor Marianne Thordén, vice ordförande i Thordénstiftelsen och Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevallas nya sjöräddningsbåt "Thordénstiftelsen."

Uddevallas nya sjöräddningsbåt ”Thordénstiftelsen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Thordénstiftelsens styrelse  vid invigningen:- Ulrika Holmqvist, Patric Westdahl, Lars-Arne Staxäng, marianne Thordén (gudmor), Ulla Dahlberg, Lars Bäckström, John Hägglund (tidigare i styrelsen) och Sara Wallin.

Från Thordénstiftelsens styrelse vid invigningen, fr v: Ulrika Holmqvist, Patric Westdahl, Lars-Arne Staxäng, Marianne Thordén (gudmor), Ulla Dahlberg, Lars Bäckström, John Hägglund (tidigare i styrelsen) och Sara Wallin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4,8 miljoner utdelade 11 april

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 4,8 miljoner utdelade 11 april

Vid sammanträdet den 11 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med nästan 5 miljoner kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Ett 60-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. En lista med samtliga bidrag bifogas. Till vårens möte fanns drygt 100 ansökningar på sammanlagt närmare 24 miljoner kr.

Bidragsbeslut 11 april

 

 


Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Thordénstiftelsens styrelse har utsett jury för Bohuspriset 2016. Bohuspriset, som är instiftat av Thordénstiftelsen, går till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Priset delas ut vartannat år, i år för andra gången. Prissumman uppgår till 296 342 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Det första Bohuspriset 2014 gick till Stiftelsen Nordens Ark.

Juryn består av:

Lars Bäckström, landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen (ordförande i juryn)
Mats Abrahamsson, kommunalråd (M) ordförande i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun
Anna Falck, tidigare VD för Bok & Bibliotek och ansvarig för Bokmässan i Göteborg
Jan-Olof Larsson, riksdagsledamot (S)
Stefan Mattsson, ordförande i Mattssonföretagen och vice ordförande i Västsvenska Handelskammaren
Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen och Strömstads Tidning

Sekreterare i juryn är Thordénstiftelsens sekreterare Yngve Johansson.


5 miljoner udelade 151120

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 5 miljoner udelade 151120

Vid sammanträdet 2015-11-20 delade ut Thordénstiftelsens styrelse ut bidrag med drygt 5 miljoner kr till 64 föreningar m.fl. Totalt fanns 102 ansökningar på sammanlagt närmare 17 miljoner kr. För hela 2015 har stiftelsen delat ut 8,5 miljoner kr.
Bidragsbeslut 151120