Thordénstiftelsen

All posts in Nyheter 3

Bidrag våren 2021

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidrag våren 2021

”Från segelbåt till ridhus”.
Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 28 april beslutat om vårens ansökningar. Sammanlagt har det inkommit 98 ansökningar på ca 16 milj kr. Besluten fördelade sig till 60 föreningar som delar på ca 4 milj kr.

Pressmeddelande 2021-05-03

Beviljade bidrag i bokstavsordning

Beviljade bidrag i beloppsordning


Alternativa Bohuspriset 2020

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Alternativa Bohuspriset 2020

Idag 10 december har Thordénstiftelsen delat ut det Alternativa Bohuspriset 2020 på 500 000 kr. Det delas av 36 lokala föreningar inom Bohusläns Skärgårdsråd, Bohusläns Hembygdsförbund och Röda Korset. Stiftelsen vill uppmärksamma alla de ideella lokala insatser som görs under covid-19. Dessa utvalda föreningar får samtidigt vara ambassadörer för alla de andra som gör stora sociala insatser. Film från den digitala prisceremonin från Bohusläns Museum kommer inom kort att läggas upp på vår hemsida. Bifogas pressmeddelande med information om vilka föreningar som fått priset.

Pressmeddelande Alt Bohuspris 2-2


Bidragsbeslut november 2019

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidragsbeslut november 2019

Styrelsen har vid möte 15 november beslutat om utdelning av bidrag till 65 sökande på sammanlagt 4,2 m kr. Det fanns 89 ansökningar på totalt 15 kr att hantera på mötet.

De beviljade ansökningarna visas i nedan fil samt pressmeddelande som sänds ut 191126.

Sökande som inte beviljats stöd har meddelats per mail.

Sökande som beviljats stöd kommer att få beslutsbesked samt information om rekvisition utsänt per mail under v 50-51. Mail sänds till angiven kontaktperson i ansökningen.

Bidragsbeslut nov 2019 bokstavsordn

Press 191126


Leif Berndtsson ny sekreterare

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Leif Berndtsson ny sekreterare

Leif Berndtsson är ny sekreterare i Thordénstiftelsen från den 1 oktober 2019.

Leif Berndtsson kommer närmast från en tjänst som universitetslektor på Högskolan Väst. Längre tillbaka har han bl a varit VD för Hushållningssällskapet i Bohuslän i 13 år. Leif är från Orust men bor numera i Ljungskile.

– I ungdomen var jag aktiv inom 4H och JUF och det blev också en del bordtennis, fotboll och volleyboll, säger Leif. Därför känns det på flera sätt bra att nu få vara delaktig i Thordénstiftelsens verksamhet. Med stiftelsens motto att verka för det allmännas fromma i Bohuslän och inriktningen att stödja idrott, kultur och föreningsliv känns det lite som att ”komma hem,” fortsätter Leif.

Leif efterträder Yngve Johansson, som funnits i Thordénstiftelsen sedan 2007, först i styrelsen och därefter som sekreterare från 2013.

Stiftelsen kommer i fortsättningen att finnas på Mötesplats Riverside, Museigatan 2 i Uddevalla.

 

 

Leif Berndtsson


Gustaf B Thordéns park invigd

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Gustaf B Thordéns park invigd

Onsdag 28 augusti invigdes Gustaf B Thordéns park i Uddevalla av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng och Thordénstiftelsens ordförande Anders Danielsson.

Tidigare kallades parken för Skansplan men 2018 beslutade kommunfullmäktige att byta namn till Gustaf B Thordéns park. Detta för att hedra minnet av stadens stora skeppsbyggare och grundaren av Uddevallavarvet. Parken har fått nya planteringar och fontänen har renoverats. Dessutom pryds nu parken av minnesmonumentet för Thordén, som tidigare stod vid Kampenhof.

 

 

 

 

 

Mikael Staxäng och Anders Danielsson inviger parken. Bild Moa Persson.

 

 


Pål Svensson och Anne Hermansson kultur- och miljöstipendiater

Kategorier: Nyheter 1, Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Pål Svensson och Anne Hermansson kultur- och miljöstipendiater

Thordénstiftelsens kulturstipendium 2019 går till konstnären Pål Svensson. Han har en lång bana inom stenkonsten och har nära band till Bohuslän. Motiveringen är följande:

Sten och vatten, fundamenten i det bohuslänska landskapet, är material som Pål Svensson arbetar med. Han har omsatt sin fascination över stenen som material till konstverk som speglar skilda perspektiv på det mest ursprungliga och grundläggande i det bohuslänska landskapet – urberget och graniten. 

Miljöstipendiet, också på 50 000 kronor, tilldelas naturvårdaren och opinionsbildaren Anne Hermansson från Lyrön i Orusts kommun, med följande motivering:

Anne Hermansson har genom kraftfull och ihärdig opinionsbildning medverkat till att säkra resurser för vård av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden i Bohusläns skärgård. Anne verkar även i den praktiska naturvården genom att tillsammans med sin man vidmakthålla det öppna landskapet i naturreservatet Kälkerön i Stigfjorden, med traditionella och ekologiska metoder.

Stiftelsen delar också ut gymnasiestipendier, musikstipendier, estetstipendier, idrottsstipendier, ledarstipendier och träningsstipendier till idrottare från föreningar i Bohuslän som siktar på OS, VM eller EM.

Stipendierna delas ut vid Thordéndagen på Bohusläns museum i Uddevalla lördagen den 18 maj kl 11.00 (öppet arrangemang).

 

Stipendiater 2019 

 

 

Pål Svensson

 

 

 

 

Anne Hermansson guidar på Kälkerön


Bidragsbeslut april 2019

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidragsbeslut april 2019

Vid vårmötet 2019 beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,5 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns drygt 100 ansökningar på sammanlagt 16,6 miljoner kronor. De som fått bidrag får beslut vecka 20-21. Det går till per epost till den kontaktperson som är angiven i ansökan.

Bidragslista 190429

pressmeddelande 190429


Landshövding Anders Danielsson ny ordförande i Thordénstiftelsen

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Landshövding Anders Danielsson ny ordförande i Thordénstiftelsen

Regeringen har förordnat landshövding Anders Danielsson som ny ordförande för 2019-2020. Han efterträder Lars Bäckström, vars förordnande gick ut 2018-12-31 efter nio år som ordförande i stiftelsen. Regeringen har vidare förlängt länsöverdirektören Lisbeth Schultzes förordnande som suppleant, för tiden 2019-2020.


Bidragsbeslut 19 november

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidragsbeslut 19 november

Thordénstiftelsen behandlade vid sitt styrelsemöte 19 november ett 100-tal ansökningar om bidrag på sammanlagt 14 milj kr. Beslut fattades om bidrag för 3,9 milj kr.

De som fått bidrag fick ett beslut i vecka 50. Där finns info om vad som gäller för rekvisition. Det har gått till den kontaktperson som har angetts i ansökan.

Ansokningar november 2018 bidragsbeslut


Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Thordénstiftelsen har utsett årets kultur- och miljöstipendiater. Kulturstipendiet tilldelas skådespelaren Andreas T Olsson. Miljöstipendiet tilldelas biologen Jan Uddén. Stipendierna är på vardera 50 000 kronor. De delas ut vid stiftelsens stipendieutdelning lördagen den 26 maj på Bohusläns museum i Uddevalla. Kultur- och miljöstipendierna delas i år ut för andra gången.

Andreas T Olsson började sin teaterbana i Uddevalla och blev efter Teaterhögskolan knuten till Dramatens fasta ensemble. Han fick omedelbart stor uppmärksamhet för sin monolog Sufflören, som hade premiär på Dramaten 2013. Andreas är redan ett aktat namn inom teatervärlden. Förra året debuterade han också som författare med romanen Den sista gästen.

Jan Uddén är biolog på Bohusläns museum och har under lång tid varit en folkbildare av rang när det gäller djur och natur i Bohuslän. Mest känd är han kanske som fågelkännare men hans kunskap och engagemang spänner över breda fält – alltifrån den minsta lilla insekten till skalbankar och utvecklingen av Bohusläns kustlandskap. Inget är för litet och inget är för stort.

Andreas T Olsson (foto Sören Vilks) och Jan Uddén (foto Sofie Henryson)