Thordénstiftelsen

All posts in Nyheter 3

Bidrag med 4,3 miljoner 18 november

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidrag med 4,3 miljoner 18 november

Vid sammanträdet den 18 november beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Ett 50-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. Till höstens möte fanns 100 ansökningar på sammanlagt 20 miljoner kronor.

Vid sammanträdet beslutades också om totalt 1,5 miljoner kronor till Hälle IF för elitförberedande juniorakademi och till föreningsutveckling och ungdomssatsning i IK Rössö Uddevalla. Projekten ska drivas 2017-2019. Tillsammans med 4,8 miljoner kronor från vårmötet och stipendier har Thordénstiftelsen i år beslutat om 11,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän.

I vecka 49-50 skickar vi beslut till de som fått bidrag.

bidragsbeslut-161118-hela-listan


Sjöräddningsbåten namngiven

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Sjöräddningsbåten namngiven

 

 

Lördagen den 2 juli namngavs Sjöräddningssällskapets sjöräddningsbåt i Uddevalla. Thordénstiftelsen har donerat 1.7 miljoner kr till båten, som ska heta Thordénstiftelsen. Dopet förrättades av Thordénstiftelsens vice ordförande Marianne Thordén. Uddevalla kommun har ställt iordning hamnplats i yttre delen av hamnkanalen. Den nya sjöräddningsbåten kommer att bli operativ frampå sommaren, och blir ett värdefullt tillskott till sjöräddningens resurser.  Som alla Sjöräddningssällskapets båtar kommer den att bemannas med frivilliga.

Det är andra gången som Thordénstiftelsen bidrar till en sjöräddningsbåt. Första gången var på 1990-talet, då stiftelsen donerade medel till sjöräddningskryssaren ”Gustaf B Thordén.” Den var placerad i Strömstad i många år. Thordénstiftelsen tog förra året kontakt med Sjöräddningssällskapet om att bidra till ännu en båt. Sjöräddningssällskapets första prioritet var Uddevalla. Nu är alltså både båt och sjöräddningsstation på plats.

 

Rolf Westerström, VD i Sjöräddningssällskapet, båtens gudmor Marianne Thordén och Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen

Rolf Westerström, VD i Sjöräddningssällskapet, båtens gudmor Marianne Thordén, vice ordförande i Thordénstiftelsen och Lars Bäckström, ordförande i Thordénstiftelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevallas nya sjöräddningsbåt "Thordénstiftelsen."

Uddevallas nya sjöräddningsbåt ”Thordénstiftelsen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Thordénstiftelsens styrelse  vid invigningen:- Ulrika Holmqvist, Patric Westdahl, Lars-Arne Staxäng, marianne Thordén (gudmor), Ulla Dahlberg, Lars Bäckström, John Hägglund (tidigare i styrelsen) och Sara Wallin.

Från Thordénstiftelsens styrelse vid invigningen, fr v: Ulrika Holmqvist, Patric Westdahl, Lars-Arne Staxäng, Marianne Thordén (gudmor), Ulla Dahlberg, Lars Bäckström, John Hägglund (tidigare i styrelsen) och Sara Wallin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4,8 miljoner utdelade 11 april

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 4,8 miljoner utdelade 11 april

Vid sammanträdet den 11 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med nästan 5 miljoner kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Ett 60-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. En lista med samtliga bidrag bifogas. Till vårens möte fanns drygt 100 ansökningar på sammanlagt närmare 24 miljoner kr.

Bidragsbeslut 11 april

 

 


Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Thordénstiftelsens styrelse har utsett jury för Bohuspriset 2016. Bohuspriset, som är instiftat av Thordénstiftelsen, går till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Priset delas ut vartannat år, i år för andra gången. Prissumman uppgår till 296 342 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Det första Bohuspriset 2014 gick till Stiftelsen Nordens Ark.

Juryn består av:

Lars Bäckström, landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen (ordförande i juryn)
Mats Abrahamsson, kommunalråd (M) ordförande i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun
Anna Falck, tidigare VD för Bok & Bibliotek och ansvarig för Bokmässan i Göteborg
Jan-Olof Larsson, riksdagsledamot (S)
Stefan Mattsson, ordförande i Mattssonföretagen och vice ordförande i Västsvenska Handelskammaren
Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen och Strömstads Tidning

Sekreterare i juryn är Thordénstiftelsens sekreterare Yngve Johansson.


5 miljoner udelade 151120

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 5 miljoner udelade 151120

Vid sammanträdet 2015-11-20 delade ut Thordénstiftelsens styrelse ut bidrag med drygt 5 miljoner kr till 64 föreningar m.fl. Totalt fanns 102 ansökningar på sammanlagt närmare 17 miljoner kr. För hela 2015 har stiftelsen delat ut 8,5 miljoner kr.
Bidragsbeslut 151120

 


Stipendier utdelade

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Stipendier utdelade

Vid Thordéndagen lördagen den 9 maj på Regionteater Väst delade Thordénstiftelsen ut stipendier på sammanlagt 605 000 kr. Det var gymnasiestipendier (10 st) till elever i sista årskursen vid gymnasierna i Strömstad, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv, musikstipendier (2), estetstipendier (2), idrottsstipendier (2) och ledarstipendier (2), totalt 130 000 kr. Vidare fick idrottare från föreningar i Bohuslän som har möjlighet att nå EM, VM eller OS träningsstipendier på sammanlagt 475 000 kr.

Stipendiater 2015 


Nordens Ark fick Bohuspriset

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Nordens Ark fick Bohuspriset

Vid Bohusbiennalen den 23 oktober  2014 i Uddevalla fick Nordens Ark ta emot det första Bohuspriset, instiftat av Thordénstiftelsen. Bohusbiennalen är ett samarbete mellan Thordénstiftelsen, Uddevalla Näringsliv, Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla kommun. Denna första Bohusbiennal hade som tema ”att göra det omöjliga möjligt.”

Syftet med Bohuspriset är att belöna en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Prissumman är 292 236 kronor, motsvarande 1 krona per invånare i Bohuslän.  Motivet för priset till Nordens Ark är följande:

”Stiftelsen Nordens Ark verkar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Genom sitt arbete bidrar stiftelsen till att trygga den biologiska mångfalden.

Nordens Ark har under sina 25 år visat att det omöjliga är möjligt i Bohuslän. Stiftelsen har utvecklat ett anrikt säteri till ett miljömässigt hållbart hem för hotade arter. Samtidigt har stiftelsen skapat ett enastående besöksmål för lustfyllt lärande. Anläggningen Nordens Ark är unik i Sverige och har få internationella motsvarigheter.

Nordens Ark har bidragit till att göra Bohuslän känt både i och utanför Sverige. Genom sin framsynta verksamhet och som uppskattat besöksmål för både små och stora har Nordens Ark tagit viktiga steg för en hållbar framtid, biologisk mångfald och en stor plats i bohuslänska hjärtan.”

Juryn för Bohuspriset har bestått av :

Lars Bäckström, landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen
Stefan Mattsson, vice ordförande i Västsvenska Handelskammaren och ordförande i Mattssonföretagen
Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen
Clas-Åke Sörkvist, ordförande i Tanums kommunstyrelse och ordförande i Fyrbodals kommunalförbund
Åsa Torstensson, riksdagsledamot.
Lena M Lindén (deltog inte i juryns diskussion och beslut om priset).


Soliga miner vid Thordénstiftelens stipendieutdelning

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Soliga miner vid Thordénstiftelens stipendieutdelning

Det var många soliga miner vid Thordénstiftelsens årliga stipendieutdelning på Bohusläns museum lördagen den 24 maj. Många glada stipendiater –  gymnasiestipendiater, musik- och estetstipendiater, ledarstipendiater, idrottsstipendiater och träningsstipendiater, dv.s. idrottare i Bohuslän som kan nå EM, VM eller OS, fick dela på 755 000 kr. Tio gymnasiestipendier á 5 000 kr, gick till elever i gymnasieskolans avgångsklass i Strömstad, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Musik- och estetstipendierna, 4 st á 10 000 kr, gick  till fyra elever vid Uddevalla gymnasieskola. Vi delade  också ut två idrottsstipendier á 10 000 kr till ungdomar som har goda möjligheter att utvecklas inom sin sport och två stipendier á 10 000 kr till ledare inom barn- och ungdomsidrotten i Bohuslän. Samt träningsstipendier på 625 000 kr, fördelat på 12 stipendier inom friidrott, simning, rodd, golf och konståkning. Det var också glada miner hos Thordénstiftelsens styrelse, eller som styrelsens ordförande landshövding Lars Bäckström uttryckte det i sitt välkomstanförande – det är oftast roligare att ge än att få.

Nya träningsstipendiater i år är Meraf Bahta, Hälle IF, som det senaste året gjort förbluffande framsteg på 1500 m och nu senast 5 000 m, och som närmast siktar på EM i sommar. Nya löparstipendiater är också Linn Nilsson, Hälle IF och Mikael Ekvall, Strömstads Löparklubb. Inom simningen tillkommer Gulliver Koch, Uddevalla Sim. Nytt är också ett stipendium till Skaftö Golfklubb för deras satsning på sin ungdomselit, där flera tillhör Sverigeeliten i sin ålder. 

Mer om evenemanget senare.

Stipendiater 2014
24 maj program


5,5 miljoner kr utdelade den 5 maj

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för 5,5 miljoner kr utdelade den 5 maj

Thordénstiftelsen delade vid sitt styrelsesammanträde den 5 maj ut ca 5,5 miljoner kr i bidrag till idrott, kultur och föreningsliv.  Ett 70-tal föreningar och andra fick del av pengarna. Totalt fanns 126 ansökningar om bidrag, med sammanlagt  22,5 miljoner kr. För hela listan med bidrag, klicka här nedan. Ni som har fått bidrag kommer ca tre veckor efter sammanträdet att få ett beslutsbrev med villkor och hur man bär sig åt för att rekvirera bidraget.

Nästa ansökningstillfälle blir i höst. Ansökningar ska vara inne i stiftelsens ansökningssystem senast den 25 september. Nästa beslutsmöte är den 3 november.

Beviljade bidrag 20140505

 


Bidragsbeslut 18 november

Kategorier: Nyheter 3
Kommentarer inaktiverade för Bidragsbeslut 18 november

Vid Thordénstiftelsens sammanträde 2013-11-18 beslutades om bidrag till föreningar och organisationer med totalt ca 2,9 milj kr. Bland de större bidragen märks 385 000 kr till GF Kroppskultur, bl.a. för projektet ”Team Bohuslän,” 300 000 kr till Ljungskile SK för läktare enligt Svenska Fotbollsförbundets krav, 200 000 kr till Svarteborgs FK för konstgräs Sjövallen, 150 000 kr till Stångenäs AIS för klubbhus, 125 000 kr till Maltes stig i Saltkällan och 120 000 kr till Kungälvs Roddklubb för nya båtar. LSK fick förra hösten 600 000 kr som också ska användas för läktarbygge enligt SvFF krav.

Bidrag 20131118