Thordénstiftelsen

All posts in Okategoriserade

Yngve Johansson avtackad

Kategorier: Okategoriserade
Kommentarer inaktiverade för Yngve Johansson avtackad

I anslutning till styrelsemötet 15 november avtackades Yngve Johansson för sitt arbete som  stiftelsens sekreterare sedan 2013. Före det hade Yngve varit med i styrelsen sedan 2007. Stiftelsens vice ordförande Marianne Thordén framförde styrelsens tack för värdefullt arbete. Hon betonade särskilt Yngves förtroendeskapande förmåga kombinerat med kompetens och ödmjukhet. Även hustrun Ingela tackades för stödjande insatser.

vice ordf Marianne Thordén tackar Yngve och Ingela


Nu finns jubileumsboken framme!

Kategorier: Nyheter 1, Okategoriserade
Kommentarer inaktiverade för Nu finns jubileumsboken framme!

Thordénstiftelsens jubileumsbok ”Till det allmännas fromma i Bohuslän finns nu framme.” År 2018 har stiftelsens funnits i 60 år. I boken berättas om Gustaf B. Thordén, det dramatiska skeendet när stiftelsen bildades och verksamheten fram till nu. Bidrags- och stipendieverksamheten få stor plats med intervjuer och reportage och det berättas om de sentida initiativen Bohuspriset och Bohusbiennalen.

Huvudförfattare har varit Ulf G Eriksson, biträdd av kulturskribenten Evelina Ivarsson och stiftelsens sekreterare Yngve Johansson. Boken finns att köpa, tills vidare hos Hallmans Bokhandel i Uddevalla, Bohusläns museum och Lysekils Bokhandel.


4,8 miljoner utdelade 20171124

Kategorier: Okategoriserade
Kommentarer inaktiverade för 4,8 miljoner utdelade 20171124

Vid sitt höstmöte den 24 november beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,8 milj kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns 100 ansökningar på drygt 14 milj kr. Ett 60-tal föreningar och andra får dela på pengarna. Hela listan bifogas.

Ni som fått bidrag får ett beslut och info om rekvisition av bidraget, prel veckan före jul.

Bidrag nov 2017

 


Joakim Odelberg och Lina Schnaufer miljö- och kulturstipendiater

Kategorier: Okategoriserade
Kommentarer inaktiverade för Joakim Odelberg och Lina Schnaufer miljö- och kulturstipendiater

Thordénstiftelsen har inrättat två nya stipendier från 2017, ett miljöstipendium och ett kulturstipendium. Stipendierna är på vardera 50 000 kronor. Miljöstipendiet inriktas i år på havsmiljö och kulturstipendiet på bildkonst.

Miljöstipendiet går till Joakim Odelberg, med följande motivering:

Joakim Odelberg är en framstående undervattensfotograf med uppmärksammade produktioner om miljö och miljöförstöring i havet. Joakim är en framstående pedagog och opinionsbildare som genom sina bilder visar det vackra och storslagna i vår havsmiljö, samtidigt som han sätter fokus på problem och utmaningar som rör miljön i havet.

Kulturstipendiet går till Lina Schnaufer, med följande motivering:

Lina Schnaufer är illustratör och designer och är i slutskedet av sin utbildning vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Linas konstnärliga intresse spänner över ett brett fält. Hennes alster präglas av detaljer, djup och gränslöshet i en spännande förening, och hon förenar sitt konstnärsskap med ett levande samhällsengagemang.

Joakim Odelberg är bosatt i Ljungskile. Han är engagerad i miljöfrågor inte bara i Bohuslän och Sverige utan på många håll i världen. Lina Schnaufer är bosatt i Göteborg, uppvuxen i Munkedal och inledde sin konstnärliga bana på estetiska programmet vid Uddevalla gymnasieskola.

Stipendierna delas ut vid Thordéndagen den 13 maj på Bohusläns museum.


Överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle IF

Kategorier: Okategoriserade
Kommentarer inaktiverade för Överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle IF

Thordénstiftelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-11-18 om fleråriga överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle IF om föreningsutveckling, ungdomssatsning och juniorakademi. Överenskommelserna sträcker sig över tre år, 2017-2019. Totalt bidrar Thordénstiftelsen med 1,5 miljoner kronor.

pressmeddelande 161121