Ett hållbart Bohuslän


Ta chansen i din förening!

Thordénstiftelsen i samverkan med Arwidssonstiftelsen, Sparbanken Tanum, Orusts Sparbank och Tjörns Sparbank kommer under 2024 att dela ut 1,2 miljoner kronor till föreningslivet för att medfinansiera i riktning mot de globala målen.

Nu kan du enkelt söka pengar för att göra ett mindre projekt som handlar om de globala målen. Läs vidare om de Globala målen på deras hemsida och fundera på vad ni kan göra för att bidra till de globala målen! www.globalamalen.se

 

Ett hållbart Bohuslän – Ansök om bidrag våren 2024!

Ni skriver vad ni vill göra och hur ni vill redovisa detta i er ansökan. Ni får svar i slutet av april. Beviljade ansökningar betalas ut efter beslut och ni redovisar projektet senast 31 okt 2024.

 • Ansökningsperioden är mellan 24 januari och 24 mars 2024.
 • Ansökan avser projekt inom kommunerna Tanum, Munkedal, Orust och Tjörn
 • Beslut tas i slutet av april.
 • Redovisning senast 31 oktober 2024

Ett urval av de bästa projekten och redovisningarna kommer att följas upp på olika sätt vilket vi återkommer till.

 

Film

Informationsfilm Ett hållbart Bohuslän (youtube.com) »

 

Ansökan

→ Länk till ansökan (24 januari – 24 mars är ansökan öppen).

Om ni har sökt bidrag tidigare via Thordénstiftelsen finns ni redan i systemet och kan logga in. Vi rekommenderar att ni använder BankID till ert konto. Om ni har glömt ert lösenord, klickar ni på länken glömt lösenord och följer instruktionerna i mailet som skickas ut. Om ni inte ser det svarsmailet, se även i skräpkorgen.

En lathund för att skapa inlogg finner du här »

 

Projektverkstad

Under våren har vi två tillfällen då ni kan delta i ett digitalt möte för dina frågor angående ansökan. Ange vilken kväll ni önskar delta, så meddelar vi er tid vid bekräftelse av bokningen. Ni mailar er önskan om bokning till info@hallbartbohuslan.se

 • Datum: 29/2 och 14/3
 • Digitala avstämningar sker mellan 17:00-20:40 där anmälda föreningar får en egen tid på 20 minuter/förening

 

Bedömningskriterier

Bedöms på en skala 1-10

 1. Hur stark koppling finns till något/några av de Globala målen
 2. Konkret plan för genomförande
 3. Jämställd inriktning/Hur många kvinnor/män arbetar i projektet?
 4. Konkret plan för projektets kostnader
 5. Aktiviteter som främjar önskade målgrupper hos föreningen
  Exempelvis unga, äldre, etnicitet
 6. Innovativt genomförande -nytänkande
 7. Hur många personer engagerar projektmedlen på kort sikt
 8. Hur många personer engagerar projektmedlen lång sikt
 9. Tekniska lösningar för omställning
 10. Redovisning och spridning av projektet -nytänkande

 

Glimtar från informationsträffarna i januari på Sparbanken Tanum, Orusts Sparbank och Tjörns Sparbank »

Ett hållbart Bohuslän | info@hallbartbohuslan.se | 070 751 84 47 | www.hallbartbohuslan.se