Thordénstiftelsen

Inget Bohuspris 2020

Styrelsen för Thordénstiftelsen har beslutat att Bohuspriset 2020 inte delas ut. Inom juryn kom tidigt en diskussion om de avsatta medlen med anledning av covid-19 kan användas på ett lämpligare sätt. Det kom in 15 nomineringar av pristagare och det var flera av dem som var värdiga mottagare av priset men beslutet blev ändå att avstå utdelning. Ytterligare en orsak är att Bohusbiennalen i oktober inte genomförs och det är då som priset tidigare gånger har delats ut. Presidiet i styrelsen har fått i uppdrag att finna former för annan användning för de avsatta medlen. Beslut om användning tas i höst.