Thordénstiftelsen

Miljöstipendie 2023


Miljöstipendie 2023

Thordéndagen 27 maj 2023

Thordénstiftelsen delade i år ut Miljöstipendiet till
Fredrik Norén, Marine Taste AB samt Karin Hermansson, Kock.

Motiveringarna löd:

Fredrik Norén

Forskaren inom marinbiologi Fredrik Norén grundade företaget Marine Taste som odlar sjöpung som minskar övergödning genom att de äter plankton. Målsättningen för Marine Taste är att ha så låg miljöpåverkan som möjligt där allt tas tillvara med en smakrik fond när sjöpungarna kokas och en färs som mals av den fasta massan som blir kvar. Sjöpungsfärsen har en köttliknande struktur, neutral smak och bra proteinvärde vilket gör den användbar, inte minst i offentliga kök.

 

Karin Hermansson                                                                                             

Med en smittande entusiasm sprider Karin Hermansson sin nyfikenhet för framtidens mat till framtidens makthavare. Hennes sprudlande engagemang och intresse för den blå maten är en inspirationskälla för både stora som små.

Karin är kock på förskola och hade arbetat målmedvetet under ett halvår innan premiären med att ta fram sjöpungsprodukter, som vårrullar och lasagne, med sjöpungsfärs.

Fredrik Norén och Karin Hermansson har visat att en stark omsorg om miljön i havet kan vara drivkraften för nya innovativa livsmedel, hållbart företagande och hållbar livsmedelskonsumtion.

Foto: U-town media