Thordénstiftelsen

Bidragsbeslut april 2019

Vid vårmötet 2019 beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,5 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns drygt 100 ansökningar på sammanlagt 16,6 miljoner kronor. De som fått bidrag får beslut vecka 20-21. Det går till per epost till den kontaktperson som är angiven i ansökan.

Bidragslista 190429

pressmeddelande 190429