Thordénstiftelsen

Vilka kan få bidrag?

Thordénstiftelsen lämnar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom följande områden i Bohuslän:

1. Idrotts- och friluftsverksamhet

2. Fritidsverksamhet

3. Kulturell verksamhet (t ex teater, film, konserter mm)

4. Historisk och kulturhistorisk verksamhet (t ex museer, vård av byggnader, anläggningar och miljöer)

5. Vetenskaplig forskning

6. Undervisning och utbildning

7. Ideell verksamhet

8. Intressen som berör f.d. anställda på Uddevallavarvet

Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer.
Bidrag lämnas normalt inte till åtgärder som redan är utförda.

Stiftelsen får många ansökningar inför varje beslutsmöte. Flera föreningar som fått bidrag vid ett beslutstillfälle återkommer med en ny ansökan redan vid nästa ansökningstillfälle. Det är i princip uteslutet att få bidrag två gånger under ett år.  Vidare har en förening som fått avslag på en ansökan  små eller inga möjligheter att få bidrag om man söker på nytt för samma ändamål.

Stipendier

Stiftelserna delar också ut ett antal stipendier. Under år 2022 delades följande stipendier ut:

– Två musikstipendier och två stipendier till elever, som går på övriga linjer på estetprogrammet, estetstipendier. Varje stipendium är på 15 000 kr.

– Tio gymnasiestipendier, som vart och ett är på 10 000 kr.

– Två idrottsstipendier på vardera 15 000 kr.

– Två ledarstipendier på vardera 15 000 kr.

– Träningsstipendier till idrottare från föreningar i Bohuslän som kan nå EM, VM eller OS. Stipendierna ligger mellan 20 000 och 35 000 kr.

Stipendierna kan inte sökas. Stiftelsen tar kontakt med skolor och idrottsorganisationer som nominerar kandidater.