Thordénstiftelsen

Kontakt

Kontakt:
Krister Olsson
E-post: krister@thordenstiftelsen.se

Tfn 0761-051090

Stiftelsens postadress:
Museigatan 2
451 50 Uddevalla

Kontakt kan också tas med följande (styrelsen):

Anders Danielsson, ordförande från 2019-01-01
Marianne Thordén, vice ordförande, e-post marianne.thorden@gmail.com
Lars-Arne Staxäng, tel 0523-411 30, mobil tel 0703-80 46 30
Nils-Ove Carlén, tel 0522-869 88, mobil 070 9734931, nils-ove.carlen@hotmail.com
Gisela Falck , 0522-665504 e-post gisela.falck@plushogskolan.se
Ulla Dahlberg, tel 0522-357 17
Ulrika Holmqvist, tel 0524-204 72
Patric Westdahl, e-post patric.westdahl@ehfab.se