Thordénstiftelsen

Kontakt

Kontakt:
Leif Berndtsson samt Yngve Johansson
E-post: leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se

Tfn 0761-051090

yngve.johansson@thordenstiftelsen.se
Tfn 0735 512 127

Stiftelsens postadress:
Museigatan 2
451 50 Uddevalla

Kontakt kan också tas med följande (styrelsen):

Anders Danielsson, ordförande från 2019-01-01, e-post anders.danielsson@lansstyrelsen.se
Marianne Thordén, e-post marianne.thorden@gmail.com
Lars-Arne Staxäng, tel 0523-411 30, mobil tel 0703-80 46 30
Nils-Ove Carlén, tel 0522-869 88
Sara Wallin, e-post sara.wallin@almi.se
Ulla Dahlberg, tel 0522-357 17
Ulrika Holmqvist, tel 0524-204 72
Patric Westdahl, e-post patric.westdahl@ehfab.se