Thordénstiftelsen

Historia

Thordénstiftelsens bakgrund och tillkomst

Thordénstiftelsen bildades 1958 som en del i Uddevallavarvets finansiella rekonstruktion. Stiftelsen blev då ägare av varvet. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet. Staten betalade aktierna till deras nominella värde 8 miljoner kronor. Staten gick in som hälftendelägare i varvet, tillsammans med Eriksbergs Mekaniska verkstad, ett av Göteborgsvarven. Thordénstiftelsens befattning med Uddevallavarvet upphörde i och med detta. Stiftelsens uppgift blev nu att genom bidragsverksamhet verka till det allmännas fromma i Bohuslän. Genom statens köp av aktierna fick stiftelsen den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till bland annat föreningar och kultur i Bohuslän. Dessa 8 miljoner har vuxit till drygt 300 miljoner kronor idag.

Gustaf B Thordén – Uddevallavarvets grundare – föddes i Uddevalla, flyttade sedan till Munkedal, gick i läroverk i Uddevalla och kom som ung till Finland. Där byggde han upp en omfattande rederiverksamhet. År 1944 flyttade han sin verksamhet till Uddevalla och Uddevallavarvet tillkom 1946. Thordén köpte utrustningen vid två av de amerikanska varv som under kriget hade byggt fraktfartyg i långa serier och som nu monterades ner. Hösten 1947 gick det första fartyget av stapeln vid Uddevallavarvet. Varvet blev efterhand ett ledande skeppsvarv. Till följd av ekonomiska problem rekonstruerades varvet finansiellt och ägarmässigt 1958. 

År 1982 delades Thordénstiftelsen i två delar, Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har idag i praktiken samma ändamål.

År 2009 gavs en historik ut om Thordénstiftelsen 1958-2008. Första delen, om åren 1957-82, skrevs av förre landshövdingen i Göteborgs- och Bohus län Per Nyström. Den andra delen, 1983-2008, har skrivits av John Hägglund, tidigare länsråd och under lång tid verksam i Thordénstiftelsens styrelse. Boken ligger som länk här nedan. Den kan också beställas hos stiftelsens sekreterare.

Jubileumsskriften 2009