Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsens stipendier 2020 – miljö

Årets miljöstipendie från Thordénstiftelsen går till Helena och Stefan von Bothmer, Kosters trädgårdar, Strömstad.

I motiveringen står det bl a:

Helena och Stefan har genom visionärt tänkande, djup kompetens, idogt arbete och stort engagemang utvecklat den ägda fastigheten på Koster till att idag vara ett uppskattat besöksmål och en plats för kompetensutveckling, inspiration och upplevelser för såväl kropp som själ. Därtill är båda starkt engagerade i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom medverkan i kurser och som uppskattade föredragshållare.

 

 

För mer information: leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se                           076 1051090