Thordénstiftelsen

Miljöstipendie 2022

Thordéndagen 28 maj 2022

 

Thordénstiftelsen kunde i år åter igen bjuda in till Thordéndagen på Bohusläns Museum.

Det är stipendier till gymnasieelever, till ungdomsidrottare och ledare. Därtill stipendier till elitsatsande idrottare på SM EM VM och OS-nivå. De största stipendierna delas ut till Miljö- och Kultur-pristagare.

Sammanlagt var det 31 stipendiater från Strömstad till Kungälv som tar emot diplom, blommor och penningbidrag.

”-Det är en glädjens dag,” säger Marianne Thordén, vice ordförande i stiftelsen och ordförande i stipendieberedningen. ”- Alla dessa ungdomar som får så fina omdömen från sina gymnasier och föreningar. Denna dag får ungdomarna med sina anhöriga träffa ledare och elit-idrottare. Vi hoppas det blir ett minne för livet.”

Stipendiaterna redovisas med motiveringar i bifogad uppställning.

Miljöstipendie

Märta Jansdotter Aguirre Gröna Gårdar Göteborg

Jan Karlsson Gröna Gårdar Bjallansås

Märta Jansdotter Aguirre och Jan Karlsson prisas för sin mångåriga satsning på att indirekt bevara det Bohuslänska kulturlandskapet genom sitt företag Gröna Gårdar. Jan som grundare hade redan från början en strategisk inriktning på ekologisk, grovfoderbaserad köttproduktion som gynnar betes- och vallproduktion i landskapet. Tidigt utvecklades egen förädling och direktförsäljning genom köttlådor. Det tidiga pionjärskapet har utvecklats till en expanderande verksamhet som nu med Märta som VD har ett 40-tal lantbrukare som levererar kött som säljs i butiker och direkt till konsument. Men fortfarande med bibehållet ”Gröna Gårdar-koncept”; grovfoderbaserat och enligt KRAV:s-regler. För dessa sina insatser för landskapet Bohusläns natur prisas far och dotter med Thordénstiftelsens miljöstipendium 2022.