Thordénstiftelsen

Nominering till Thordénstiftelsens Bohuspris 2020

Du kan nu nominera mottagare av Thordénstiftelsens Bohuspris 2020. Bohuspriset delas i år ut för fjärde gången. Prissumman är 305.212 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän.

Bohuspriset ska gå till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.

Du kan lämna din nominering med en motivering senast den 15 mars 2020 på Thordénstiftelsens hemsida www.thordenstiftelsen.se. Du kan också skicka nomineringen per post till Thordénstiftelsen, Museigatan 2, 451 50 Uddevalla.

En jury tar fram förslag till pristagare. Thordénstiftelsens styrelse utser pristagare under våren. Priset delas ut vid Bohusbiennalen i Uddevalla i oktober 2020.

För mer information, kontakta juryns sekreterare Leif Berndtsson, leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se , tel 076-1051090.

Välkommen med din nominering här nedanför!

Nominering