Thordénstiftelsen

Pressinformation Bohuspriset 2022


Pressinformation från Thordénstiftelsen

Pilane Skulpturpark får Bohuspriset 2022

Thordénstiftelsen har sedan 2014, vart annat år, delat ut Bohuspriset. Det delas ut till ”person eller organisation som gjort särskilt värdefulla insatser för Bohuslän”.

I år går priset till Pilane Skulpturpark och dess grundare Peter Lennby. Priset delas ut vid en ceremoni på Pilane på Tjörn 7 september. Prisutdelare är Thordénstiftelsens ordförande, fd landshövding, Anders Danielsson.

Styrelsens motivering är:

”Pilane Skulpturpark på Tjörn är sprungen ur det Bohuslänska landskapet. På en plats med dokumenterad tusenårig historia av mänskligt liv och ett levande kulturlandskap har initiativtagaren Peter Lennby skapat en plats för konst, kultur och rekreation. Här kan besökaren komma för att imponeras, förvånas, förundras, kanske t o m förskräckas, av utställda skulpturer av internationellt erkända konstnärer. Samtidigt får besökaren en naturupplevelse i det vackra landskapet med hänförande utsikt. Ett imponerande exempel på hur ett kulturlandskap kan kombineras i så många betydelser. Naturens skapande, betande djurens bevarande, konstnärers kreativa skapande och besökarnas upplevelser. Allt detta inryms i verksamheten inom Pilane Skulpturpark. En verksamhet som uppmärksammats internationellt och är idag en av Bohusläns största turistmål.

För detta tilldelas Peter Lennby och Pilane Heritage Museum Thordénstiftelsens Bohuspris 2022.”

Priset består av Diplom samt en penningsumma motsvarande 1 kr per innevånare inom landskapet Bohuslän. 2022 blir det beloppet 312 057 kr.

Kontakt:
Leif Berndtsson, sekreterare, 076-1051090, leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se

Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare.

 

www.thordenstiftelsen.se
e-post sekreterare leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se, 076 1051090
Thordénstiftelsen, Museigatan 2, 451 50 Uddevalla