Thordénstiftelsen

Pressmeddelande från Thordénstiftelsen

Pressmeddelande från Thordénstiftelsen

Ny sekreterare i Thordénstiftelsen

Krister Olsson tillträder som ny sekreterare för Thordénstiftelsen fr o m 1 oktober.

Krister har en gedigen bakgrund inom utvecklingsarbete i Bohuslän. Ansvarig för LEADER-programmet i Norra Bohuslän, arbete för Fiskekommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund samt Näringslivskontoret i Uddevalla är några av tidigare arbetsuppgifter. Det innebär att Krister har med sig ett betydande kontaktnät från början. Ihop med ett starkt idrottsintresse ger det bra förutsättningar för den nya rollen.

”-Jag ser mycket fram emot att få arbeta med Thordénstiftelsen och all den nytta den gör för föreningslivet” säger Krister.

Nuvarande sekreterare Leif Berndtsson säger i en kommentar: ”-Det har varit mycket intressanta år med många positiva kontakter med engagerade personer ute i föreningarna i Bohuslän. Nu önskar jag en friare roll i livet och hälsar Krister varmt välkommen till ett spännande uppdrag.”

Kontakt:
Leif Berndtsson, sekreterare, 076-1051090, leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se
Krister Olsson, tillträdande sekreterare 070-2973900, krister@thordenstiftelsen.se


Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän.  Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare.

Krister Olsson

 

 

www.thordenstiftelsen.se
e-post sekreterare leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se, 076 1051090
Thordénstiftelsen, Museigatan 2, 451 50 Uddevalla