Thordénstiftelsen

Program för Thordéndagen

Lördagen den 27 maj 2023 på Bohusläns museum i Uddevalla

 

11.00 Musikunderhållning

Musikstipendiater Estetprogrammet, Sinclair

Utdelning av gymnasiestipendier, musikstipendier och estetstipendier,
idrottsstipendier och ledarstipendier samt kultur- och miljöstipendium

13.00 Slut

Lunch för stipendiater och övriga inbjudna på Restaurang Kajkanten i muséet.
Sittning i restaurangen eller i ”Spisrummet” (lokal bortanför garderoben)

 

Thordénstiftelsen Museigatan 2 451 50 Uddevalla www.thordenstiftelsen.se
info@thordenstiftelsen.se