Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsen Gymnasieskolorna Musik- & Estetstipendier 2021

Gymnasieskolorna

Strömstad

Irshad Naziri EE18 (El- och energiprogrammet) Strömstad Gymnasium:

Irshad har skött studierna på ett föredömligt sätt. I sex år har han kämpat på sedan ankomsten till Sverige. Under skoltiden har han varit ett föredöme för sina kamrater. På praktiken har han utvecklat sina kunskaper på alla plan och är nu en anställningsbar elektriker.
Han är dessutom redan lovad jobb på ett större elföretag.

Emma Jensson EK18 (Ekonomiprogrammet) Strömstad Gymnasium:

Emma har under åren på Strömstad Gymnasium visat sig vara en mycket duktig student med högsta betyg i näst intill alla ämnen och ofta är det så att betygsskalan inte räcker till för att matcha hennes kunskaper och förmågor. Hon är en god kamrat som aldrig tvekar att hjälpa sina klasskamrater både i och utanför skolan. Hon visar upp ett tystlåtet men effektivt ledarskap både i klassrummet och i det UF företag hon drivit med stor framgång under det tredje året.

Lysekil

Oliver Anderzén TE18

Oliver har tagit ett stort ansvar för sina studier under de här tre åren vilket har lett till ett mycket gott studieresultat. Med god struktur och studieteknik lyckas han även i svåra situationer hitta strategier för att prestera på topp. Han är positiv och initierad och diskuterar gärna på sitt ödmjuka sätt. Han bidrar till att utveckla undervisningen genom sina nyfikna frågor och sitt tydliga engagemang i klassrummet. Detta har höjt studiemotivationen i hela klassen. Oliver är även en god kamrat som med sitt vänliga sätt hjälper och respekterar andra.

Alexandra Krutova EK18

Alexandra har under sina samtliga tre år på ekonomiprogrammet uppvisat ett driv, ambition och en positiv inställning när det gäller såväl sina studier som människorna runt omkring. Alexandra visar en vilja att utvecklas, förstå ämnena som hon läser och har tagit ett stort ansvar för det egna lärandet – vilket starkt bidrar till de mycket goda studieresultat som hon uppvisat under sina tre år på Gullmarsgymnasiet. Hon visar upp ett mycket gott kamratskap.

Uddevalla

Ellen Molin, ES18C

Ellen är en enastående och driven person, som har utvecklats väl över alla tre åren och gått från klarhet till klarhet. Hon tar alla sina uppgifter i skolan på stort allvar och trots detta har hon alltid en hjälpande hand över till sina klasskamrater, altruistisk, leende och glad. Det finns egentligen bara gott att säga om henne och hennes framtid ser mycket ljus ut oavsett vad hon tänker syssla med.

Dominic Lange Gunnarsson, ES18F

Dominic är en person som sällan står med båda benen på jorden, i en positiv bemärkelse. Han är kreativ, testande, nyfiken, akrobatisk både till kropp och sinne och kan genom argumentation övertyga de flesta om sina åsikter. Dessutom är han alltid vänlig och hjälpsam och omtyckt av alla.

 

Nösnäs

Alva Back 18NAN

Alva är engagerad i skolan, flitig och reflekterande. Hon har en positiv inställning till både studier och livet, samt en personlig mognad. Hon har alltid bemött sina lärare och klasskamrater på ett positivt sätt, vilket visar att hon förstår vikten av samarbete för att utveckla kunskap. Med sin inställning så kommer Alva säkerligen att fortsätta utvecklas på ett positivt vis.

Johnny Pettersson

Johnny har ett brinnande engagemang och en kämpaglöd utöver det vanliga. Han har en fingertoppskänsla när det gäller social intelligens, för han skapar en kamratanda i klassen där han med sina ledaregenskaper lyckats få med hela klassen att bidra med studiero för alla. Dessutom har Johnny gjort en fantastisk resa med sitt UF företag och Johnny har bestämt sig för att starta eget företag.

Kungälv

Teresa Bohatsch Na18b

Teresa är en lugn och trygg elev. Hon är ambitiös och målmedveten. Med en unik kreativitet tar hon sig an sina arbetsuppgifter, vilket har lett till många intressanta infallsvinklar och goda analyser under åren. Viljan att lära sig, har även följt henne under hela gymnasietiden vilket gett mycket goda kunskaper. Teresa kan därtill beskrivas som en god kamrat och i korridoren möts elever, såväl som lärare, av ett leende.

Jonathan Ekelind Na18a

Jonathan Ekelind är en ödmjuk och trygg naturvetarelev, alltid målinriktad och mycket hängiven i sitt skolarbete. Jonathan når hög måluppfyllelse tack vare sitt strukturella arbetssätt och goda analytiska förmåga. Jonathan är engagerad och inkluderande vilket bidrar till utvecklande diskussioner och god gemenskap i gruppen.

 

Thordénstiftelsens musik- och estetstipendier 2021

Musik:
Alma Carlsson, ES18D

Alma är en utpräglad ensemblemusiker som under sin tid på Sinclair medverkat i ett stort antal olika ensembler. Hon var också under ett helt år en pålitlig och stabil trummis i musikalen Hair. Med sitt lugn, både som musiker och person, har hon bidragit till en mycket trevlig stämning i de många sammanhang hon medverkat i.

Viktor Järvelä, ES18D

 

Viktor har under sina tre år på Sinclair utvecklat både sitt gitarr- och pianospelande till en hög nivå. Hans kreativa spel, nyfikenhet på ny musik och att lära sig mer gör att han har varit en positiv kraft i de ensembler han deltagit i. Viktor spelar med stor musikalitet och känsla och vi önskar honom varmt lycka till med fortsatta studier i musik.

Dans:
Alfred Molander, ES18B

Alfred har under hela sin gymnasietid varit en naturkraft både i danssalen och på scen – med siktet inställt på att i framtiden arbeta med dans. Alfred är en kreativ och skapande dansare som arbetar extremt hårt. Han når mycket goda resultat både i teoretiska och praktiska kurser. Alltid närvarande, med en ödmjuk och positiv inställning. Han har också en förmåga att höja sina klasskompisar genom att inspirera, stötta och hylla andras prestationer.

Bild:
Frida Johansson, ES18A

Frida har under sin treåriga gymnasieutbildning visat på stor kreativitet och konstnärlighet i bildkurserna, men också presterat höga resultat i sina kärnämnen. Frida är också en god kamrat och en samlande kraft i klassen.En av Fridas starkaste sidor är inom måleri, där hon utstrålar talang, tekniskt kunnande och fin känsla för färg och form.