Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsens gymnasiestipendiater 2020

Thordénstiftelsens gymnasiestipendiater 2020

 

Gymnasie

Elin Johansson

Strömstad Gymnasium  

Elin Johansson är en trevlig elev som motiverar andra elever genom sitt engagemang och sin glädje. Elin har goda studieresultat då hon är väldigt ambitiös med allt hon tar sig an, teoretiskt som praktiskt

 

Zackeus Påg

Strömstad Gymnasium 

Zackeus Påg är en ambitiös gymnasist och arbetar mycket målinriktat med sina studier.  Zackeus har ett stort engagemang för skolarbetet och arbetar hårt för att nå sitt mål. Zackeus är vänlig och försöker se positivt på sin omgivning och på tillvaron. Han har också visat god förmåga att samarbeta med både andra elever och lärare.

 

Tilda Fredh

Gullmarsgymnasiet Lysekil

Tilda har på ett föredömligt sätt och med stor flit och strävan uppnått en nivå av akademiska färdigheter av mycket hög kvalitet. Samtidigt har hon stöttat klasskamrater längs vägen och ställt upp när det gäller gemensamma arbeten i klassen och i skolutvecklingsfrågor.

 

Casper Holgersson,

Gullmarsgymnasiet Lysekil


Casper är en ödmjuk, vänlig och flexibel person. Han har sedan starten ambitiöst arbetat för att nå fina studieresultat samtidigt som han tålmodigt hjälpt sina klasskamrater att lyckas. Han är en stabil person som på ett diplomatiskt vis medför enormt mycket till klassens sammanhållning.

 

Majid Akbari,  

Uddevalla                                                     

Agnebergsgymnasiet

Majid kom till Sverige som ensamkommande flykting för ca 6 år. Han har på denna korta tid i Sverige lärt sig tala och skriva svenska flytande så väl att han klarar gymnasiet med mycket goda betyg. Majid är mycket ambitiös och har goda ledaregenskaper och är en bra förebild för andra.

 

Hoda Kasem,     

Uddevalla                                                     

Agnebergsgymnasiet

 

Hoda har förutom goda studieresultat och hög närvaro under alla läsår, varit ödmjuk och visat mycket gott kamratskap genom att dela med sig av sina kunskaper på ett fint sätt till sina klasskamrater. Detta har gynnat både klassens och hennes egna studieresultat.

 

Alicia von Mentzer,

Uddevalla                                                     

Sinclair

Musikstipendie

Med sin positiva och härliga inställning till sången och musiken har hon visat ett stort engagemang, både på Sinclair och i andra musikaliska sammanhang. Hon har med stor entusiasm sjungit sånger från olika delar av världen och visat stor musikalitet när hon som sångsolist bjudit oss på finstämda låtar inom jazzgenren.

 

Nils Möller,    

Uddevalla                                                     

Sinclair

Musikstipendie

Nils är öppen och visar stort intresse för de projekt och arbeten som han deltar i. Under sin studietid har han med fast beslutsamhet utvecklat sina båda instrument, elbas och saxofon. Nils har lätt för att samarbeta och en inställning som gör att han har mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas inom musikens område.

 

Kajsa Hansson,      

Uddevalla                                                     

Sinclair

Estet

Dans

Med stor ambition och arbetsmoral har Kajsa utvecklats till en fantastisk dansare, koreograf och konstnär. Hon visar på stor kunskap och bredd, både i dans och koreografi. Kajsa briljerar med sin konstnärlighet och lämnar ingen oberörd. Hon är dessutom en god vän och bidrar till positiv stämning på skolan.

 

Per Weding,

Uddevalla                                                     

Sinclair

Bild

Per har under sin studietid utmärkt sig som en ovanligt mångbegåvad och konstnärlig elev. Han har stuckit ut genom att visa stor talang och kreativitet i flera olika estetiska områden och har alltid varit en inspirerande och drivande tillgång för gruppen. Vare sig han sjunger, spelar, agerar eller målar så blir resultatet exceptionellt.

 

Simon Löfqvist

Stenungsund

Nösnäsgymnasiet

Simon har uppnått en god yrkesskicklighet under sin utbildning på hantverksprogrammet med inriktningen finsnickare . Simon har haft god närvaro och ett bra driv under hela sin utbildningstid. Han har visat på väldigt gott bemötande gentemot lärare, kamrater, handledare och övriga medarbetare ute på sin APL-plats. Simon har även vuxit som person och har utmanat sig själv under sin utbildningstid.

 

Märta Widestrand

Stenungsund

Nösnäsgymnasiet

Märta är en ansvarstagande och ambitiös elev med mycket goda studieresultat. Med sin trevliga framtoning har hon blivit omtyckt av såväl klasskamrater som personal under hennes tre år på skolan Hon är aktiv och vänlig och ser till att inkludera dem hon har i sin omgivning. Märta bidrar inte bara till god stämning under lektionerna och i skolarbetet, utan ser också till att klassen ställer upp när det efterfrågas.

 

Oscar Lindholm

Kungälv

Mimers hus

Oscar är en ambitiös elev som tar sig an sina studier på ett mycket målmedvetet sätt. Oscars ambition att ständigt vara påläst visar sig inte bara inför examinationer utan även genom att Oscar har ett genuint intresse av att ta till sig kunskaper för att förstå de stora sammanhangen vare sig det gäller naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora.

 

Matilda Karlsson

Kungälv

Mimers hus

Matilda tar sig an skolarbetet lugnt, metodiskt och begåvat. Matilda som studerar på Teknikprogrammet, når lysande resultat i samtliga ämnen.  Matilda är en tillgång i samarbete med andra oavsett gruppsammansättning.  Hon behåller sitt mjuka sätt men lyser av kreativitet och förmåga.

 

 

 

För mer information: Leif Berndtsson 076 1051090                leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se