Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsens stipendier 2020 – kultur

Årets kulturstipendie går till Daniel och Emil Norberg:

I motiveringen står det:

Genom stor kreativitet, modern teknik och en härlig kombination av sång, musik och skådespeleri har bröderna Norberg lyckats med att nå ut till en stor och bred publik.  Thordénstiftelsen vill uppmärksamma dessa personer som genom sina insatser visar att Bohuslänska rötter kan växa och ge förgreningar långt utanför landskapets gränser. Daniel och Emil är värdiga mottagare av stiftelsens kulturstipendie 2020.

 

Det är en tradition att stipendierna delas ut på Thordéndagen men i år ställs den in. Stipendierna skickas istället ut detta år och stipendiaterna kommer att bjudas in till nästa års Thordéndag 29 maj 2021.

 

 

För mer information: leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se                           076 1051090