Thordénstiftelsen

Bohusbiennalen i Uddevalla den 20 oktober 2016

Den andra Bohusbiennalen genomfördes den 20 oktober 2016 på Bohusgården i Uddevalla. Biennalen är ett samverkansarrangemang mellan Thordénstiftelsen och Uddevalla Näringsliv, i samarbete med en rad aktörer inom näringsliv och samhälle. Temat för årets biennal var tillväxt genom mångfald, eller annorlunda uttryckt ”Hela världen finns i Bohuslän.” En rad föreläsare medverkade som inspiratörer och förebilder – hur kan vi ta vara på de kunskaper och de erfarenheter som våra många nyanlända har med sig. Ett inslag i Biennalen var utdelningen av Thordénstiftelsens Bohuspris 2016, som  gick till Föreningen Strandstädarna. Prissumman var 296 342 kr, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän.