Thordénstiftelsen

4,8 miljoner utdelade 20171124

Vid sitt höstmöte den 24 november beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,8 milj kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns 100 ansökningar på drygt 14 milj kr. Ett 60-tal föreningar och andra får dela på pengarna. Hela listan bifogas.

Ni som fått bidrag får ett beslut och info om rekvisition av bidraget, prel veckan före jul.

Bidrag nov 2017