Thordénstiftelsen

Nästa Bohusbiennal 18 oktober 2018

Nästa Bohusbiennal är den 18 oktober 2018. Den andra Bohusbiennalen genomfördes den 20 oktober 2016 på Bohusgården i Uddevalla. Biennalen är ett samverkansarrangemang mellan Thordénstiftelsen och Uddevalla Näringsliv, i samarbete med en rad aktörer inom näringsliv och samhälle. Temat för 2016 års biennal var tillväxt genom mångfald, eller annorlunda uttryckt ”Hela världen finns i Bohuslän.”  har med sig. Temat för 2018 års Biennal är kommunikationer i Bohuslän, med tonvikt på Bohusbanan och hur den kan utvecklas  tull nytta för  befolkning, näringsliv och miljö. Ett inslag i Biennalen är  utdelningen av Thordénstiftelsens Bohuspris 2018. Prissumman i år är 299 087 kronor., motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän.