Thordénstiftelsen

5 miljoner udelade 151120

Vid sammanträdet 2015-11-20 delade ut Thordénstiftelsens styrelse ut bidrag med drygt 5 miljoner kr till 64 föreningar m.fl. Totalt fanns 102 ansökningar på sammanlagt närmare 17 miljoner kr. För hela 2015 har stiftelsen delat ut 8,5 miljoner kr.
Bidragsbeslut 151120