Thordénstiftelsen

Jury utsedd för Bohuspriset 2016

Thordénstiftelsens styrelse har utsett jury för Bohuspriset 2016. Bohuspriset, som är instiftat av Thordénstiftelsen, går till en person eller organisation som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Priset delas ut vartannat år, i år för andra gången. Prissumman uppgår till 296 342 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Det första Bohuspriset 2014 gick till Stiftelsen Nordens Ark.

Juryn består av:

Lars Bäckström, landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen (ordförande i juryn)
Mats Abrahamsson, kommunalråd (M) ordförande i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun
Anna Falck, tidigare VD för Bok & Bibliotek och ansvarig för Bokmässan i Göteborg
Jan-Olof Larsson, riksdagsledamot (S)
Stefan Mattsson, ordförande i Mattssonföretagen och vice ordförande i Västsvenska Handelskammaren
Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen och Strömstads Tidning

Sekreterare i juryn är Thordénstiftelsens sekreterare Yngve Johansson.