Thordénstiftelsen

Beslut hösten 2022

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 18 november 2022 beviljat 5,3 milj kr till 65 föreningar.
Det fanns 100 ansökningar med ett totalt ansökt belopp på drygt 16 miljoner.

Bifogat finns pressmeddelande och förteckning över beviljade bidrag.

Pressmeddelande 221121

Beviljade bidrag – Beslut 221118