Thordénstiftelsen

Bidrag hösten 2020

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 17 nov beviljat 4,8 milj kr till 63 föreningar. Även om covid-19 påverkar även kapitalförvaltningen med minskade utdelningar har styrelsen beslutat att ligga kvar med minst lika mycket i beviljade bidrag som förra året. Bifogat finns pressmeddelande och förteckning över beviljade bidrag i beloppsordning och i bokstavsordning.

Pressmeddelande 201123

Beviljade 201117 Sökande ordn

Beviljade bidrag h-20 belopp