Thordénstiftelsen

Bidragsbeslut november 2019

Styrelsen har vid möte 15 november beslutat om utdelning av bidrag till 65 sökande på sammanlagt 4,2 m kr. Det fanns 89 ansökningar på totalt 15 kr att hantera på mötet.

De beviljade ansökningarna visas i nedan fil samt pressmeddelande som sänds ut 191126.

Sökande som inte beviljats stöd har meddelats per mail.

Sökande som beviljats stöd kommer att få beslutsbesked samt information om rekvisition utsänt per mail under v 50-51. Mail sänds till angiven kontaktperson i ansökningen.

Bidragsbeslut nov 2019 bokstavsordn

Press 191126