Thordénstiftelsen

Yngve Johansson avtackad

I anslutning till styrelsemötet 15 november avtackades Yngve Johansson för sitt arbete som  stiftelsens sekreterare sedan 2013. Före det hade Yngve varit med i styrelsen sedan 2007. Stiftelsens vice ordförande Marianne Thordén framförde styrelsens tack för värdefullt arbete. Hon betonade särskilt Yngves förtroendeskapande förmåga kombinerat med kompetens och ödmjukhet. Även hustrun Ingela tackades för stödjande insatser.

vice ordf Marianne Thordén tackar Yngve och Ingela