Thordénstiftelsen

Bidragsbeslut våren 2020

Stiftelsens styrelsen har vid sammanträde 21 april beslutat om bidrag till nästan 80 föreningar på sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Det fanns 110 ansökningar på sammanlagt 15 miljoner kronor.

Föreningar som beviljats stöd får ett mail med beslut och blankett för rekvisition. Det kommer att skickas ut under maj månad.

”Det är extra positivt att i dessa tider få komma med besked om beviljade stöd till många föreningar, säger Leif Berndtsson, sekreterare i stiftelsen”. ”Trots en oro på kapitalmarknaden och osäkerhet om avkastning framöver har styrelsen valt att hålla oförändrad nivå på utdelningen under 2020 för att kunna stödja föreningslivet så mycket som möjligt.

Mer information i bifogad pressinformation.

Press 200427

Beslut 200421-belopp-2

Beslut 200421-bokstav-2