Thordénstiftelsen

Bidragsbeslut november 2021

Thordénstiftelsens styrelse beslutade 8 november att lämna bidrag på sammanlagt 5,3 milj kr till 62 föreningar. Sammanlagt fanns 94 ansökningar på sammanlagt ca 20 m kr. ”- Det är en utmaning att fördela de begränsade medel som stiftelsen har att dela ut i förhållande till de stora önskemål som finns” säger Leif Berndtsson, stiftelsens sekreterare. ”Vi klarar inte att möta alla ansökningar och då blir det ett val om vi skall ge det ansökta beloppet till några få eller om vi skall ge lägre bidrag till flera. Stiftelsen har valt den senare linjen; begränsade bidrag till många. Vår erfarenhet sedan tidigare är att det finns en otrolig förmåga ute i föreningarna att på många olika sätt ändå få ihop finansiering av de olika projekten som ansökningarna handlar om. Vi hoppas och tror att vårt bidrag blir en uppmuntran och ett stöd till engagemanget.”

Höstens bidrag har en tydlig inriktning för miljö och hållbarhet. Flera idrottsföreningar gör stora investeringar i ny LED-belysning, solcellsanläggningar och energibesparande åtgärder. Det stöder styrelsen genom att bevilja bidrag till bl a Skärhamns IK, IFK Lane samt Romelanda UF. Störst bidrag får Grebbestads IF som planerar för ett nytt klubbhus med ”Träffpunkt Siljevi” som målsättning. Även Herrestads AIF får ett stort bidrag som sträcker sig över tre år för energibesparingar.

Vallens IF beviljas bidrag till en särskild satsning med ”After School” där ungdomar erbjuds stöd med läxläsning innan träningen börjar.

Ljungskile Friluftsklubb och Lysekils Skid- och Löparklubb får bidrag till ökad friluftsverksamhet.

Flera hembygdsföreningar får bidrag till olika renoveringar. Tegneby hembygdsförening får bidrag till nya vingar på väderkvarnen på Lyrön. Spekeröds hembygdsförening får bidrag till handikappanpassning och Svanesunds byggnadsförening får bidrag till renovering av Ransbergsstugan vid Kultehamn.

Skolskeppet Westkust på Orust får bidrag till sin verksamhet och föreningen Gösta Johanssons varv får bidrag för ökad möjlighet till att kunna köpa fastigheten.

Komplett lista över beviljade bidrag finns i bif filer, en i beloppsordning och en i bokstavsordning

2021-11 Bev bidrag LB belopp

2021-11 Bev bidrag LB bokst ordning