Thordénstiftelsen

Bidrag våren 2021

”Från segelbåt till ridhus”.
Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 28 april beslutat om vårens ansökningar. Sammanlagt har det inkommit 98 ansökningar på ca 16 milj kr. Besluten fördelade sig till 60 föreningar som delar på ca 4 milj kr.

Pressmeddelande 2021-05-03

Beviljade bidrag i bokstavsordning

Beviljade bidrag i beloppsordning