Thordénstiftelsen

Bidragsbeslut våren 2021

Det har kommit in 98 ansökningar på sammanlagt ca 16 m kr för vårens bidrag. Styrelsen fattar beslut om fördelningen av ca 4 mk r vid styrelsemötet 28 april. Beslut om bifall läggs upp på denna hemsida måndag 3 maj.