Thordénstiftelsen

Bidragsbeslut 19 november

Thordénstiftelsen behandlade vid sitt styrelsemöte 19 november ett 100-tal ansökningar om bidrag på sammanlagt 14 milj kr. Beslut fattades om bidrag för 3,9 milj kr.

De som fått bidrag fick ett beslut i vecka 50. Där finns info om vad som gäller för rekvisition. Det har gått till den kontaktperson som har angetts i ansökan.

Ansokningar november 2018 bidragsbeslut