Thordénstiftelsen

Nu finns jubileumsboken framme!

Thordénstiftelsens jubileumsbok ”Till det allmännas fromma i Bohuslän finns nu framme.” År 2018 har stiftelsens funnits i 60 år. I boken berättas om Gustaf B. Thordén, det dramatiska skeendet när stiftelsen bildades och verksamheten fram till nu. Bidrags- och stipendieverksamheten få stor plats med intervjuer och reportage och det berättas om de sentida initiativen Bohuspriset och Bohusbiennalen.

Huvudförfattare har varit Ulf G Eriksson, biträdd av kulturskribenten Evelina Ivarsson och stiftelsens sekreterare Yngve Johansson. Boken finns att köpa, tills vidare hos Hallmans Bokhandel i Uddevalla, Bohusläns museum och Lysekils Bokhandel.