Thordénstiftelsen

Överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle IF

Thordénstiftelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-11-18 om fleråriga överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle IF om föreningsutveckling, ungdomssatsning och juniorakademi. Överenskommelserna sträcker sig över tre år, 2017-2019. Totalt bidrar Thordénstiftelsen med 1,5 miljoner kronor.

pressmeddelande 161121