Thordénstiftelsen

Styrelsens novembermöte

Beslut om bidrag vid Thordénstiftelsens styrelses novembermöte läggs ut här i början av vecka 48.