Thordénstiftelsen

Beslut hösten 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 15 nov beslutat om höstens ansökningar. 

Det fanns 103 ansökningar fanns att behandla på sammanlagt 17 miljoner kr. Av dem fick 62 föreningar dela på 5,4 miljoner kr.

Klicka på nedan länkar för att ladda ned.

Pressmeddelande 231115

Beviljade ansökningar november 2023 (alfabet ordn)

Beviljade ansökningar november 2023 (belopps ordn)