Thordénstiftelsen

Kulturstipendie 2023


Kulturstipendie 2023

Thordéndagen 27 maj 2023

Thordénstiftelsen delade i år ut Kulturstipendiet till Tomas Lundgren, Konstnär Göteborg.

Motiveringen löd:

Målningarna är i en ytterst finstämd gråskala och framkallar känslan att man egentligen betraktar ett fotografi. Lundgrens tålmodiga och minutiösa tillvägagångssätt har en påfallande känslighet i framställningen av den fotografiska förlagan.

 

Hans porträtt skickar tankarna till fotografier av sjuka eller missanpassade individer från något arkiv från 1900-talets början på samma gång som personerna i målningarna framstår som tidlösa.

Han avbildar gärna samma motiv och upprepar processen med små förskjutningar. Repetitionen blir som en ritual för att synliggöra tid och minne, fragment och hågkomst.

 

Foto: U-town media