Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökan om bidrag till vårmötet ska vara inmatad i ansökningssystemet senast torsdag 16 mars. Behandlas vid styrelsemötet den 28 april.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Joakim Odelberg och Lina Schnaufer miljö- och kulturstipendiater

Thordénstiftelsen har inrättat två nya stipendier från 2017, ett miljöstipendium och ett kulturstipendium. Stipendierna är ...Läs mer

Överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle IF

Thordénstiftelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-11-18 om fleråriga överenskommelser med IK Rössö Uddevalla och Hälle ...Läs mer

Bohusbiennalen i Uddevalla den 20 oktober

Den andra Bohusbiennalen genomfördes den 20 oktober på Bohusgården i Uddevalla. Biennalen är ett samverkansarrangemang mellan ...Läs mer