Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökningar till höstomgången ska vara inmatade i ansökningssystemet senast torsdag 4 oktober.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Thordénstiftelsen har utsett årets kultur- och miljöstipendiater. Kulturstipendiet tilldelas skådespelaren Andreas T Olsson. Miljöstipendiet tilldelas biologen Jan ...Läs mer

4,3 milj kr utdelade 13 april

Vid sitt vårmöte den 13 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 milj kr till ...Läs mer

Bohuspriset 2018 går till Anders Granhed och Janne Bark

Thordénstiftelsens styrelse har 2018-04-13, efter förslag från prisjuryn, beslutat att 2018 års Bohuspris skall delas ...Läs mer