Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökningar till höstomgången ska vara inmatade i ansökningssystemet senast torsdag 4 oktober. Klicka på Ansökan däruppe i listen.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Bohuspriset 2018 till Anders Granhed och Janne Bark

Vid Bohusbiennalen den 18 oktober fick Anders Granhed och Janne Bark ta emot Thordénstiftelsens Bohuspris ...Läs mer

Kultur- och miljöstipendierna till Andreas T Olsson och Jan Uddén

Thordénstiftelsen har utsett årets kultur- och miljöstipendiater. Kulturstipendiet tilldelas skådespelaren Andreas T Olsson. Miljöstipendiet tilldelas biologen Jan ...Läs mer

4,3 milj kr utdelade 13 april

Vid sitt vårmöte den 13 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 milj kr till ...Läs mer