Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökningar till höstmötet 2017 ska vara inmatade i ansökningssystemet senast tisdag 10 oktober. Beslutsmöte i stiftelsen den 24 november.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Bidrag med 3,6 miljoner kr 170428

Vid sammanträdet 170428 beslutade styrelsen om bidrag med totalt 3,6 miljoner kr till ett 70-tal ...Läs mer

Joakim Odelberg och Lina Schnaufer miljö- och kulturstipendiater

Thordénstiftelsen har inrättat två nya stipendier från 2017, ett miljöstipendium och ett kulturstipendium. Stipendierna är ...Läs mer

Bohusbiennalen i Uddevalla den 20 oktober 2016

Den andra Bohusbiennalen genomfördes den 20 oktober 2016 på Bohusgården i Uddevalla. Biennalen är ett samverkansarrangemang ...Läs mer