Thordénstiftelsen
 
 

Ansökan om bidrag


Ansökningar till vårmötet 2019 ska vara inmatade i ansökningssystemet senast onsdag 6 mars 2019. Klicka på Ansökan uppe i listen. Beslut vid styrelsesammanträde 23 april.


Stiftelsens bildande


 Historia


 

Landshövding Anders Danielsson ny ordförande i Thordénstiftelsen

Regeringen har förordnat landshövding Anders Danielsson som ny ordförande för 2019-2020. Han efterträder Lars Bäckström, ...Läs mer

Bohuspriset 2018 till Anders Granhed och Janne Bark

Vid Bohusbiennalen den 18 oktober fick Anders Granhed och Janne Bark ta emot Thordénstiftelsens Bohuspris ...Läs mer

Bidragsbeslut 19 november

Thordénstiftelsen behandlade vid sitt styrelsemöte 19 november ett 100-tal ansökningar om bidrag på sammanlagt 14 ...Läs mer